DHL Freight

Via het LetMeShip verzendplatform kunt u onder andere DHL Freight services boeken. Met DHL Freight kunt u standaardpallets naar het landelijk gebied verzenden. Na een kort telefonisch gesprek met een van onze klantadviseurs kunt u profiteren van kortingen op de DHL Freight-prijzen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERZEKERING DHL VRACHT

Voor zendingen door DHL Freight is de basisverzekering beperkt: Zendingen met een totaalgewicht van minder dan 3 ton, is de aansprakelijkheid beperkt tot 23 euro per kilogram brutogewicht aan ontbrekende of beschadigde goederen, zonder dat dit meer kan bedragen dan 750 euro per verloren, onvolledige of bedorven Pakket, ongeacht gewicht, volume, grootte, aard of waarde. Zendingen met een totaal gewicht van meer dan 3 ton, is de aansprakelijkheid beperkt tot 14 euro per kilogram brutogewicht aan ontbrekende of beschadigde goederen, zonder dat dit meer dan 2.300 euro per ton kan bedragen, ongeacht gewicht, volume, afmetingen, aard of waarde.
Verlies en schade:

Voor alle aan de Logistieke Operatie toe te rekenen schade aan de goederen ten gevolge van verliezen en schade en voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, is de aansprakelijkheid van DHL Freight France beperkt tot 14 euro per kilogram brutogewicht van vermiste of beschadigde goederen, zonder dat deze, ongeacht het gewicht, het volume, de omvang, de aard of de waarde van de betrokken goederen, een bedrag kan overschrijden dat hoger is dan de opbrengst van het brutogewicht van de goederen uitgedrukt in tonnen vermenigvuldigd met 2.300 euro met een maximum van 50.000 euro per gebeurtenis.

Andere schade
Voor alle andere schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van de Logistieke Operatie, is de aansprakelijkheid van DHL Freight France strikt beperkt tot de prijs van de Veroorzakende Operatie, zonder dat deze een maximum van 50.000 euro per Evenement kan overschrijden.
Optionele verzekering
De premie voor de transportverzekering wordt als volgt berekend: 1% van de aangegeven waarde (minimaal 12 euro).


Kostenloos registreren