Digitale handelsdocumenten voor uw internationale verzending

Het Europees Importcontrolesysteem 2 en wat het voor u betekent

De omschakeling naar digitale processen biedt de douanediensten van de EU-lidstaten de mogelijkheid om bestaande douaneprocedures te optimaliseren en in een vroeg stadium te reageren op onregelmatigheden. Dit zal de invoer- en uitvoercontroles aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen. Sinds 2021 voert de EU het nieuwe invoercontrolesysteem ICS2 in. Dit houdt veranderingen in het boekingsproces in voor internationale zendingen van of naar de EU – voorheen met UPS en DHL.

Wat betekent de introductie voor uw boeking bij LetMeShip?

Samen met onze verzendpartners introduceren we Digitale Handelsdocumenten, die tijdens het boekingsproces rechtstreeks naar het verzendbedrijf worden verzonden. Tot nu toe is de introductie voltooid voor DHL en UPS.

Dit houdt wijzigingen in het boekingsproces in:

 • Extra verplichte velden die relevant zijn voor de douane
 • Nieuwe opties voor het opslaan van orders
 • Nieuwe opties om ABD aan te maken via LetMeShip
 • Direct douanedocumenten aanmaken en uploaden


Uw voordelen in één oogopslag:

 • Gegevens- en documentoverdracht direct naar vervoerders en douane
 • Snellere douaneafhandeling – minder vertragingen en retourzendingen
 • Betere kwaliteit van gegevens – onjuiste en vergeten gegevens worden gemarkeerd zodra ze worden ingevoerd

Als u vragen of problemen hebt, zal uw persoonlijke accountmanager of onze klantenservice je graag telefonisch of per e-mail helpen.

Wat wil het nieuwe importcontrolesysteem bereiken?

Het hoofddoel van ICS2 is de invoercontrole en -veiligheid te verbeteren. De vooraf beschikbare vrachtinformatie stelt de douane in staat om verdachte of potentieel gevaarlijke zendingen in een vroeg stadium te identificeren en op het juiste moment in te grijpen.

In het bijzonder, maar niet alleen, is het aantal zendingen dat door de douane wordt doorgevoerd de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen als gevolg van het stijgende volume van de e-commercevracht. De vroegtijdige beschikbaarheid van informatie is bedoeld om douaneprocessen te verbeteren en te versnellen, doordat onjuiste of ontbrekende documenten kunnen worden gecorrigeerd voordat de douanecontrole plaatsvindt.

De volgende processen worden in detail ondersteund:

 • Indiening van de Entry Summary Declaration (ENS) met voorafgaande vrachtinformatie bij de douane
 • Beveiligings- en risicoanalyse
 • Binnenkomende goederen via verschillende transportroutes
 • Beschrijving van goederen voor de douane en, indien nodig, goedereninspectie

ICS2 wordt niet gebruikt voor douaneaangiften voor het in het vrije verkeer brengen.

Op welke transportroutes is ICS2 van toepassing?

ICS2 is van toepassing op de invoer van goederen in de EU via zee, lucht, weg, spoor en binnenwateren voor algemene vracht, koeriers- en postzendingen.

Wanneer wordt ICS2 geïntroduceerd?

Het nieuwe invoercontrolesysteem zal in drie fasen worden ingevoerd:

Fase 1 (2021): Indiening van een minimale gegevensset (PLACI) voorafgaand aan het laden voor koeriers- en postzendingen in het luchtvervoer door aanbieders van koeriersdiensten, aanbieders van postdiensten in de EU en aanbieders van postdiensten in derde landen die naar de EU verzenden.

Fase 2 (2023): Indiening van volledige ENS en aankomsttijden voor alle goederen in het luchtvervoer, evenals aanbiedingsproces voor koerierszendingen en algemene vracht in het luchtvervoer. Verplicht voor exploitanten van post- en koeriersdiensten, luchtvrachtdiensten en expediteurs.

Fase 3 (van juni 2024 tot september 2025): Indiening van ENS-gegevens voor zee-, weg- en spoorvervoer en de binnenvaart, evenals kennisgeving van goederenontvangst voor zeevracht en de binnenvaart en presentatieproces voor alle vervoerswijzen. Dit geldt voor alle exploitanten die goederen vervoeren via een van deze transportroutes.

Wie moet de gegevens digitaal indienen bij de douane?

In principe ligt de verplichting bij de vervoerder van de goederen. Afzenders moeten de vereiste informatie actief of op verzoek aan de vervoerder verstrekken.