Logistieke Encyclopedie

 • AANBIEDING BIJ DE DOUANE

  De mededeling aan de douaneautoriteiten van de aankomst van de goederen bij het douanekantoor of op enige andere, door de douaneautoriteiten goedgekeurde, plaats.

 • AANVRAAG VOOR REGELMATIGE ZENDINGEN OF EENMALIGE ACTIES

  We bieden u de mogelijkheid om via ons systeem een aanvraag te doen voor regelmatige zendingen of voor een eenmalige verzendactie. Wij geven u dan een passende offerte.

   

  Certificaat inzake goederenverkeer

   

  Het certificaat inzake goederenverkeer behoort tot de preferentiële bewijzen. Bij het exporteren naar bepaalde landen moet bij een waarde van meer dan 6.000 euro het preferentieel bewijs gebeuren via het formulier “certificaat inzake goederenverkeer”. Voor bestaande preferentiële regelingen kunnen met dit certificaat tariefconcessies worden verleend.

   

 • AANVULLENDE KOSTEN

  Aanvullende kosten zijn toeslagen die door bepaalde dienstverleners extra wordt begerekend indien een zending bijzonder groot of omvangrijk is. Ons systeem berekent deze toeslag automatisch indien de gegevens van de zending correct worden ingediend – de toeslag vindt u dus bij de details van de zending. Er kan ook een extra toeslag worden begerekend voor volgende zendingen:

   

  Goederen in een metalen of houten verpakking.

   

  Voorwerpen in cilindervormige containers, zoals vaten, emmers, blikken of banden die niet volledig in een verpakking van golfkarton ingesloten zijn.

   

  Pakketten met een lengte van meer dan 150 cm/60 inch of pakketten waarvan de tweede langste zijde meer dan 76 cm/30 inch bedraagt.

   

  Elk pakket met een effectief gewicht van meer dan 32 kg/70 pond (niet het volumegewicht).

   

  Elk pakket van een zending waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 32 kg/70 pond bedraagt en waarvan het exacte gewicht niet op de vervoersdocumenten wordt aangegeven. Voor zendingen die extra zorgen nodig hebben en waarvan de verwerking daardoor mogelijk vertraagd wordt, bieden de transportdienstverleners geen geld-terug-garantie. Dat heeft tot gevolg dat de dienstverleners de verzendkosten niet terugbetalen, wanneer de zendingen die extra zorgen nodig hebben, niet binnen de normale periode aankomen.

   

 • AANVULLEND TOLGELD

  Tolgeld is een belasting voor het gebruik van bijvoorbeeld snelwegen en tunnels. TNT rekent bijvoorbeeld voor elk transport een afzonderlijke tolheffing aan.

   

 • ACCESS POINT

  Zie ook pakketshop. Een Access Point is een punt voor ontvangst van pakketzendingen. Vaak zijn deze shops geïntegreerd in winkels, benzinestations of kiosken met gemakkelijke openingstijden. Via LetMeShip kunt u ook kiezen voor “zelfbezorger”, zodat er geen afhaling wordt geadviseerd. Indien u hier vragen over heeft, neem dan contact op met uw klantenadviseur.

   

 • ACTIEVE GEBRUIKERS

  De beheerder van het LetMeShip-hoofdaccount kan meerdere gebruikers toevoegen, die elk een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen aanmaken en vervolgens boekingen kunnen uitvoeren. Het voordeel is dat uw boekingen duidelijk kunnen worden geïdentificeerd bij elke individuele werknemer.

   

 • ADRESSENBOEK

  In uw LetMeShip-adressenboek kunt u al uw contacten opslaan/beheren.

   

 • AFHAALSCAN

  Zodra uw zending wordt afgehaald, ontvangt u bij de zendingsopvolging een afhaalscan. De zendingsvervolging vindt u zowel op onze startpagina als ook in het archief.

   

 • AFHAALTIJDVENSTER

  De periode waarin de transportdienstverlener uw express zending planmatig afhaalt. Met een afhaaltijdvenster wordt een bepaalde periode vastgelegd, bijvoorbeeld tussen 9 en 13 uur, waarin een zending wordt afgehaald. Via LetMeShip moet u een afhaaltijdvenster van minimaal 2 uur opgeven. Voor DPD standaard (nationaal) is er een afhaaltijdvenster van 8 tot 18 uur voorzien.

   

 • AFHALING

  Afhaling betekent dat de zending op een aangegeven afhaaladres wordt afgehaald. Bij een afhaling is het vereist dat uw zending niet op een Access Point wordt afgegeven. Bij LetMeShip worden er geen extra kosten voor een afhaling aangerekend.

   

 • AGS

  AGS staat voor “Aangiftesysteem”. Het is een door de douane gecertificeerde software, waarmee schriftelijke douaneaangiftes door elektronische berichten worden vervangen. Veel bedrijven maken gebruik van AGS voor het uitvoeren van hun elektronische douaneaangiftes.

 • AIR WAY BILL (AWB)

  Zie ook: vrachtbrief. Een vrachtbrief is een door de dienstverlener opgesteld document dat aan de goederen bevestigd wordt om het duidelijk te kenmerken.

 • AWB-NUMMER

  AWB ( Air Way Bill ) 

  Zie ook: Vrachtbriefnummer. Aan elke vrachtbrief wordt een apart vrachtbriefnummer toegewezen. De transportdienstverleners kunnen zo hun opdrachten beter organiseren. Het vrachtbriefnummer van uw bestelling vindt u in het archief.

 • BEWIJS VAN LEVERING

  Zie ook: POD of bewijs van bezorging. Het bewijs van levering wordt afgegeven door de transportdienstverleners; dit bewijs wordt  bij de aflevering van de goederen voor ontvangst getekend door de ontvanger. Bovendien moeten duidelijke defecten van de goederen bij de levering door de ontvanger op het bewijs van levering worden vermeld, voor eventuele schadevorderingen bij de koerier. U kunt het bewijs van levering bij onze klantendienst aanvragen.

   

 • BESTELLINGEN KOPIËREN

  U kunt met behulp van het LetMeShip-archief terugkomende zendingen uit het verleden opnieuw activeren.

   

 • BESTELLINGEN ANNULEREN

  Hier gaat het over de mogelijkheid om zendingen gratis te annuleren.

  Deze functie is beschikbaar in het archief. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van de annulering.

   

 • BESTELNUMMER

  Voor uw bestelling ontvangt u ook altijd een zeven-cijferig LetMeShip-bestelnummer.

   

 • BUITENGEBIEDTOESLAG

  De buitengebiedtoeslag is een meerprijs die wordt berekend voor de afhaling van zendingen in buitengebieden. Buitengebieden kunnen bijvoorbeeld afgelegen gebieden of minder drukke regio’s zijn. Indien u een bepaalde toeslag dient te betalen voor uw zending, dan kunt u dat altijd zien in de details van de zending.

   

 • BINNENLANDSE ZENDINGEN

  Met binnenlandse zendingen bedoelt men zendingen die binnen Nederland worden vervoerd.

   

 • BTW BIJ INVOER

  Deze belasting wordt in rekening gebracht bij verzendingen van goederen afkomstig van derde landen naar Nederland. Dit is een belasting die wordt geheven wanneer een goed van één grondgebied naar een ander grondgebied wordt vervoerd. De BTW bij invoer is afhankelijk van het land waar het goed wordt afgeleverd.

   

 • BRANDSTOFTOESLAG

  Bij dieseltoeslag, ook wel brandstoftoeslag genoemd, worden extra kosten voor brandstof aan de klanten doorbelast. De hoogte van de dieseltoeslag is afhankelijk van de olieprijs. De toeslag werd ingevoerd als gevolg van de prijsontwikkeling op de energiemarkt in de afgelopen jaren.

   

 • BTW-NUMMER

  Het belastingnummer van de ontvanger dat bij zendingen naar Rusland absoluut moet worden ingegeven in het juiste invoerveld, zodat er een douaneafhandeling kan plaatsvinden.

   

 • BARCODE

  Een barcode, ook streepjescode genoemd, is een gedigitaliseerde code bestaande uit streepjes. De barcode bevindt zich op uw vrachtbrief en bevat informatie zoals het afhaal- en afleveradres. Voor elke opdracht die u genereert, wordt er ook een individuele barcode aangemaakt.

   

 • BEWIJS VAN OORSPRONG

  Het bewijs van oorsprong behoort tot de preferentiële bewijzen. Bij het exporteren naar bepaalde landen moet er, indien de waarde voor een vrijstelling overschreden wordt, een bewijs van oorsprong worden verstrekt. Bij het exporteren naar landen waarvoor een preferentiële overeenkomst bestaat, worden er met een bewijs van oorsprong beperkte of geen douanerechten aangerekend.

   

 • BEREKEND GEWICHT

  Het gewicht dat afgerekend wordt (het hoogste van de twee). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gewogen en het volumegewicht.

   

 • BOEKINGSBEVESTIGING

  Na elke boeking ontvangt u van ons per e-mail een boekingsbevestiging, waarin alle gegevens van uw bestelling samengevat worden.

   

 • CNPJ-NUMMER

  “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica”. Dit is een soort van koophandelsnummer van de ontvanger, dat gevraagd wordt bij transport naar Brazilië. De melding van dit nummer vergemakkelijkt het douaneproces. Indien dit nummer niet wordt vermeld, dient u rekening te houden met vertragingen.

   

 • CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

  Document waaruit blijkt waar een goed gemaakt werd. Indien verschillende landen betrokken zijn bij de productie van een goed, dan telt het land dat zorgde voor de “laatste afwerking” van het goed (oftewel het land dat van het grootste belang was bij de fabricatie van het goed).

   

 • CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

  Het certificaat inzake goederenverkeer behoort tot de preferentiële bewijzen. Bij het exporteren naar bepaalde landen moet bij een waarde van meer dan 6.000 euro het preferentieel bewijs gebeuren via het formulier “certificaat inzake goederenverkeer”. Voor bestaande preferentiële regelingen kunnen met dit certificaat tariefconcessies worden verleend.

 • CATALOGUSPRIJS

  Goederen die binnen hetzelfde grondgebied verstuurd worden. Een grondgebied kan bijvoorbeeld Nederland zijn, maar ook de Europese Unie. Voor intracommunautair vervoerde goederen bestaan er veel minder handelsbelemmeringen.

 • CR-NUMMER

  “Customs Reference”, het douanenummer van de ontvanger dat bij zendingen naar China sowieso correct moet worden opgegeven om het douaneproces te vergemakkelijken en te versnellen.

 • DDP-KOSTEN

  Bij DDP-kosten gaat het om de douaneafhandelingskosten afhankelijk van de waarde van de goederen en het ontvangende land, die ons en vervolgens u in rekening worden gebracht.

 • DEPOT

  Een depot is een magazijn waarin pakketdiensten zendingen verzamelen en verspreiden.

 • DIRECT VERVOER

  Met direct vervoer, ook direct transport genoemd, wordt bedoeld: het transport van goederen tussen het afhaal- en afleveradres zonder dat er een wissel van vervoermiddel plaatsvindt. Aangezien er geen vreemde zendingen worden toegelaten, kan een direct vrachtvervoer volgens individuele specificaties en zonder tijdverlies worden uitgevoerd.

  Bij LetMeShip is deze optie te vinden onder “SameDay-verzending” of “Speciale verzending”. Vooral voor zendingen met speciale eisen voor verzending, zoals bijvoorbeeld een transport op dezelfde dag, een transport van grote voorwerpen of transport waarbij een korte duur moet worden nageleefd, is het raadzaam om te kiezen voor direct transport.

  Als u bovendien nog een andere speciale eis heeft voor verzending, zoals bijvoorbeeld het verzenden van wijn, sieraden, droog ijs, batterijen, gevaarlijke of omvangrijke goederen, gelieve dit dan zo aan te geven.

  Het verzoek wordt aan onze partners gestuurd. Daar wordt dan onderzocht in hoeverre het transport haalbaar is en welke plaatsen en capaciteiten nog beschikbaar zijn.

  Ons deskundigennetwerk is bijzonder breed en is in heel Europa aanwezig. Er wordt gezocht naar het beste alternatief voor u en uw persoonlijke klantenadviseur zal u een geschikte offerte bezorgen. Als u de offerte schriftelijk bevestigt, regelen wij voor u het transport.

 • DOUANEWEGEN

  Goederen mogen enkel over gespecificeerde verkeerswegen in het douanegebied van de gemeenschap of van het douanegebied vervoerd worden.

 • DAGELIJKSE AFHALING

  Ook: dagelijkse afhaler. Een dagelijkse afhaling wordt normaliter direct overeengekomen met de dienstverlener die sowieso dagelijks zendingen bij u meeneemt. Er wordt dan ook geen extra kennisgeving naar de transportdienstverlener gestuurd. Laat het ons weten indien u met een dienstverlener een dagelijkse afhaling heeft afgesproken, zodat we dit in uw account kunnen vastleggen. Een dagelijkse afhaalovereenkomst is over het algemeen gratis. UPS berekent hiervoor echter een extra toeslag.

   

 • DOUANEFACTUUR

  De douanefactuur wordt opgeslagen in het archief, samen met de factuur van de transportkosten.

 • DOUANEAFHANDELINGSKOSTEN

  Onder douaneafhandelingskosten verstaat men de kosten die uit de douaneafhandeling voortvloeien: personeelskosten, kosten voor de douane en kosten voor de voorbereiding van de documenten inzake BTW bij invoer.

 • DAGELIJKS LOGBOEK

  In een dagelijks logboek worden alle opdrachten die op één en dezelfde dag moeten worden afgehaald, opgemaakt. Bij het afhalen ondertekent de bestuurder in plaats van de individuele vervoersdocumenten de lijst die als afhaalbewijs dient.

 • DOUANEONDERZOEK

  Het douaneonderzoek is een fysiek onderzoek van de goederen door de douane. Het dient als een mogelijkheid ter controle van een douaneverklaring en is een maatregel van de douanecontrole. Het onderzoek gebeurt meestal op een douanekantoor of een door de douane aangewezen plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door afhandelingsfunctionarissen van het bevoegde land in kwestie. Daarbij wordt onderzocht om hoeveel goederen het gaat en in welke staat de goederen zich bevinden. Na het aanmelden van goederen moeten deze niet fysiek onderzocht worden, niettegenstaande heeft het douanekantoor het recht om de goederen te controleren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige controles. Het douaneonderzoek wordt om de volgende redenen uitgevoerd: Twijfels over de juistheid van de douane-aangifte, naar aanleiding van een steekproef als gevolg van gehouden toezicht.

 • DOUANE

  De Nederlandse douaneautoriteit, kortom de douane, is een instantie van het federaal ministerie van Financiën en is als zodanig bevoegd voor het toezicht op het grensoverschrijdend verkeer van goederen. Met douanerechten wordt ook de door de douane geheven belasting op de invoer (invoerrechten) of uitvoer (uitvoerrechten) van goederen bedoeld. Ook de grensoverschrijdende verzending van pakketten is onderworpen aan de toepasselijke douanewetgeving. Voor privézendingen binnen de EG-lidstaten worden er geen douanerechten geheven. Zendingen van geschenken, oftewel zendingen door particulieren, kunnen over het algemeen ook naar een derde land zonder douaneformaliteiten worden verzonden.

 • DOUANEAANGIFTE

  De douaneaangifte wordt ingediend bij het douanekantoor waar de goederen kunnen worden geplaatst. In deze aangifte moeten alle kenmerken en omstandigheden die relevant zijn voor de geselecteerde douaneprocedure en douane-afhandeling worden aangegeven. Bovendien moeten alle noodzakelijke documenten (zoals facturen en vervoersdocumenten) bij de aanvraag bijgevoegd worden. Degene die de aangifte doet, wordt als aangever aangeduid. De juridische gevolgen van de aangifte hebben op hem betrekking. Voor een douaneaangifte is een schriftelijke omschrijving van de goederen noodzakelijk. Ook noodzakelijk zijn de bijbehorende artikelnummers, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen.

 • DOCUMENTEN VERZENDING

  Bij het verzenden via LetMeShip wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verzending van pakketten en die van documenten. Let op: bij het verzenden van documenten mag het uitsluitend om waardeloze documenten gaan. Mappen, hoezen, cd’s of USB-sticks hebben een goederenwaarde en moeten worden verklaard als een goed.

 • DERDELANDSVERZENDING

  Zendingen die in een eerste land geboekt worden, in een tweede land afgehaald worden en in een derde land geleverd worden. Dienovereenkomstig een zending die niet afkomstig is van Nederland en die ook niet naar Nederland wordt verstuurd. Ook: “Derde land”.

 • EENMALIGE PALLETS

  Eenmalige pallets, oftewel wegwerppallets, worden gemaakt voor een eenmalig transport en worden, in tegenstelling tot europallets, na levering door de ontvanger weggegooid. Wegwerppallets zijn gemaakt van hout, golfkarton of plastic. Er bestaan verschillende maten, bijvoorbeeld 80 x 60 cm of 120 x 80 cm.

 • EMBARGOTOESLAG

  Voor belastbare zendingen in een ontvangend land onderworpen aan een beperking van de VN-Veiligheidsraad, is er een embargotoeslag verschuldigd. De hoogte van deze toeslag kunt u na een prijsvergelijking bij de prijsdetails vinden.

 • EORI-NUMMER

  Het EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) is de opvolger van het douanenummer op Europees niveau. Het dient om de marktdeelnemers te identificeren en de geautomatiseerde douaneafhandeling te vergemakkelijken. De toewijzing van het EORI-nummer gebeurt door de douane in Duitsland en Oostenrijk. Het EORI-nummer bevat maximaal 17 tekens. Het begint met de landenprefix van twee letters (ISO 3166) van de lidstaat in kwestie, gevolgd door maximaal 15 tekens. In bepaalde gevallen kunnen ook andere landenprefixen worden opgenomen.

 • EUROPALLETS

  Een europallet is een gestandaardiseerde herbruikbare pallet van 120 cm x 80 cm. De pallet bestaat voornamelijk uit hout en kan worden geïdentificeerd door het ingebrande euroteken.

 • EILANDTOESLAG

  De eilandtoeslag is een meerprijs, die wordt berekend voor het afhalen en leveren van goederen op een eiland. Indien u een bepaalde toeslag dient te betalen voor uw zending, dan kunt u dat altijd zien in de details van de zending.

 • EX WORKS

  Het is mogelijk om via LetMeShip Ex Works-zendingen te versturen – d.w.z. dat u een verzending op een ander klantnummer boekt. De zending wordt dus niet aan u gefactureerd, maar aan de klant van wie u het klantnummer opgaf bij de boeking van de zending.

 • EXPORT-DOUANEAFHANDELING

  Belastbaar douaneafhandelingsproces dat wordt uitgevoerd indien de goederen het land van oorsprong verlaten en niet binnen hetzelfde grondgebied worden afgeleverd.

 • EXPRESS-PALLETS

  Een zending wordt als pallet beschouwd indien de zending op een pallet verpakt wordt. Organisatorisch houdt een palletzending in, dat de vervoerder bij de afhaling van zijn zending een laadhulp en/of een bepaald voertuig moet gebruiken. Bij pallets wordt er een onderscheid gemaakt tussen stapelbare en niet-stapelbare pallets – gelieve daar bij het boeken rekening mee te houden!

 • EXPRESS-VERZENDING

  Bij verzendingen staat het woord “Express” voor een korte duur, oftewel een snelle levering. Bovendien is een “Express”-zending zeer betrouwbaar. Binnen de EU vindt de levering de eerstvolgende werkdag plaats – er zijn bovendien vaak tijdopties beschikbaar.

 • FACTUURARCHIEF

  In het factuurarchief vindt u uw facturen van de laatste 3 maanden.

  Als u een oudere factuur nodig heeft, neem dan contact op met onze boekhouding via: invoice@letmeship.com.

  Met behulp van de zoekfunctie kunt u direct op factuurnummer/-datum filteren.

  Indien u vragen heeft over aanmaningen, gelieve dan een e-mail te sturen naar finance@letmeship.com.

 • FACTUURADRES

  Het adres waaraan de factuur wordt geadresseerd.

 • FACTURATIE

  Standaard heeft de betaling per factuur een betalingstermijn van 10 werkdagen. U heeft bovendien de mogelijkheid om uw facturen via automatische incasso of met American Express te betalen.

   

 • FRANKERING

  De frankering bepaalt wie bij het transport de kosten voor het vervoer (incl. belasting en taksen) draagt. De frankeringskosten maken deel uit van uw transportcontract.

 • GRATIS THUISLEVERING

  Juridisch gezien draagt bij een gratis thuislevering de verkoper de kosten van het transport tot aan het adres van de klant. Vaak wordt de term gratis thuislevering ook gebruikt wanneer het transportbedrijf een zending tot aan de eerste gesloten deur levert.

 • GS-CODE

  Ook: goederentariefnummer. De vermelding van dit nummer is verplicht bij verzending naar bepaalde landen.

 • GEBRUIKERSNAAM

  Uw gebruikersnaam waarmee u uw persoonlijke kortingen kunt ontgrendelen. Voor een gebruikersnaam is er altijd een wachtwoord vereist. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, klik dan hier.

   

 • GOS

  De “Gemenebest van Onafhankelijke Staten” is een confederatie van de republieken van de voormalige Sovjet-Unie. Deze omvatten Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan.

 • GEVAARLIJKE GOEDEREN

  Met gevaarlijke goederen worden artikelen en stoffen bedoeld waarvan het transport gevaren kan inhouden. Deze omvatten bijvoorbeeld bijtende chemicaliën of licht brandbare gassen. Aanvragen voor transport van gevaarlijke goederen worden behandeld onder het punt “Speciale verzendingen”.

 • HANDELSFACTUUR

  Bij export van goederen naar landen die geen lid zijn van de EU, is er een handelsfactuur vereist. Deze factuur wordt gebruikt voor de douaneafhandeling in het land van invoer en omvat bijvoorbeeld het adres van de factuurontvanger, de beschrijving van de goederen en hun waarde.

 • HUB

  Een HUB is een hoofdverdeler en bovendien ook de Engelse naam voor een aansluitpunt, distributiecentrum, knooppunt. Op dit centrale punt worden zendingen verzameld, gesorteerd en herladen.

 • INTEGRATIE VAN LEVERANCIERS

  Via de functie “Integratie van leveranciers” kunt u andere bedrijven volgens uw voorwaarden en voor uw rekening laten verzenden.

 • IATA

  IATA staat voor “International Air Transport Association”. Als overkoepelende organisatie van luchtvaartmaatschappijen bevordert IATA een veilig en goed gepland internationaal vervoer van personen en goederen door de lucht. Ze stellen onder meer de luchtvrachtbrief op die bij export vereist is. De IATA probeert de processen van de luchtvaart te vereenvoudigen.

 • IMPORT

  Met import, oftewel invoer, bedoelt men het transport van goederen afkomstig van het buitenland naar bijvoorbeeld Nederland.

 • IMPORT-DOUANEAFHANDELING

  Alle goederen die uit een land buiten de Europese Unie (EU) per vrachtwagen, vliegtuig, boot, trein of via andere wegen worden ingevoerd, moeten door de douane worden afgehandeld.

  Hiervoor moet de aangifte bij de douane worden gedaan om een douaneafhandeling te verkrijgen. Over het algemeen gebeurt dit elektronisch via de passende softwareoplossingen, die speciaal gemaakt werden voor douanedoeleinden. Bij de klassieke douaneformaliteiten bij invoer, worden de verschillende soorten goederen geregistreerd aan de hand van tariefnummers en beschrijvingen van de goederen. Uit de informatie in een invoeraangifte worden de mogelijke uitgangswaarden berekend. Deze omvatten naast de invoerrechten ook, indien van toepassing, de eventuele accijnzen, antidumpingsrechten en de omzetbelasting bij invoer.

 • INCOTERMS

  Incoterms (“International Commercial Terms” oftewel de internationle commerciële bepalingen) zijn een reeks vrijblijvende regels voor de interpretatie van de commerciële overeenkomstformules in de internationale handel.

 • KLANTNUMMER

  Elke LetMeShip-klant heeft ook een klantnummer. U vindt dit klantnummer in uw administratie-instellingen.

 • KLACHTEN

  Alle klachten, ongeacht welke vervoerder ze betreffen, dienen via LetMeShip te worden ingediend. De klachtenprocedure kan belemmerd of vertraagd worden indien u zich rechtstreeks aan de vervoerder richt. Wij zorgen voor de communicatie met de dienstverlener en zetten ons zo goed mogelijk in om voor u een positief resultaat te bereiken.

  Zodra de klacht bij ons binnenkomt, neemt een werknemer van onze klantendienst contact op met de juiste dienstverlener. Daaruit volgt een onderzoeksfase die enige tijd kan duren. Zodra we opnieuw met de dienstverlener contact hebben gehad, ontvangt u van ons feedback.

 • KEP

  KEP is de afkorting van koerier-, express- en pakketdiensten.

 • KENNISGEVING

  Een kennisgeving, afgekort “Avis”, is de aankondiging van een afhaling of levering.

 • LEVERINGSBEPERKINGEN

  Met LetMeShip kunt u zendingen doen naar alle landen in de hele wereld – op voorwaarde dat geen van onze partners onderworpen is aan leveringsbeperkingen.

  Een reden voor een leveringsbeperking kan bijvoorbeeld de politieke situatie van een land zijn (embargobestemmingen).

  Neem contact met ons op als u niet zeker bent!

 • LABEL

  Zie vrachtbrief.

 • LUCHTVRACHT

  Luchtvracht: het vervoer van goederen per vliegtuig

 • LEVERINGSOPTIES

  Over het algemeen hangt de levering van een zending van het land, de stad en de postcode af.

  Voor nationale zendingen bedraagt de levertijd van standaardpakketten 1 tot 2 werkdagen (maandag – vrijdag); zonder garantie. Als u kiest voor een express-dienst, zal de zending de volgende werkdag worden geleverd en eventueel, tegen een extra toeslag, vóór 08:00, 10:00 of 12:00.

  Voor internationale express-zendingen zal de normale levertijd van de zending in het boekingsproces worden weergegeven.

 • LEVERING OP ZATERDAG

  De levering van zendingen vindt over het algemeen plaats van maandag tot en met vrijdag. Mocht het nodig zijn om een zending op zaterdag te leveren, dan moet het gepaste hokje bij zendingsgegevens worden aangevinkt. Vervolgens wordt getoond welke dienstverleners levering op zaterdag aanbieden. Voor internationale verzendingen moet een levering op zaterdag bij de klantendienst worden aangevraagd.

   

 • LEVERINGSDEPOT

  Een leveringsdepot is het magazijn van waaruit de levering van de zending plaatsvindt.

 • LAND VAN HERKOMST

  Het land van herkomst is het land dat van het grootste belang was bij de fabricatie van de goederen. De vermelding ervan is belangrijk voor de uitvoer naar bepaalde landen.

 • LOOPTIJD

  De looptijd verwijst naar de tijd tussen het ophalen van de zending bij de verzender en de levering aan de ontvanger. De bij LetMeShip aangegeven looptijden zijn gemiddelden. Voor de werkelijke looptijd klikt u op de kleine “i” naast de looptijd.

 • MODEL MET MEERDERE ACCOUNTS

  Ook Master-sub-structuur. Bij LetMeShip bieden we u een model met meerdere accounts. U kunt zo diverse factuuradressen aan uw persoonlijke account toevoegen en met de functie “Op rekening van” kunt u dan de betreffende factuurontvanger selecteren.

   

 • MRN

  MRN staat voor “Movement Reference Number” (oftewel het identificatienummer voor verzending). Dit nummer wordt door de douane toegekend wanneer hij een elektronische uitvoeraangifte goedkeurt. Het MRN maakt elk douanevervoer identificeerbaar.

   

 • MASTER-SUB-STRUCTUURZie ook: Model met meerdere accounts. Bij LetMeShip bieden we u een model met meerdere accounts. U kunt zo diverse factuuradressen aan uw persoonlijke account toevoegen en met de functie “Op rekening van” kunt u dan de betreffende factuurontvanger selecteren.

  Zie ook: Model met meerdere accounts. Bij LetMeShip bieden we u een model met meerdere accounts. U kunt zo diverse factuuradressen aan uw persoonlijke account toevoegen en met de functie “Op rekening van” kunt u dan de betreffende factuurontvanger selecteren.

 • NIET-COMMUNAUTAIRE GOEDEREN

  Goederen die uit één grondgebied naar een ander grondgebied worden overgebracht en onderworpen zijn aan de lokale invoerregels. Bijvoorbeeld, een zending van Nederland naar Brazilië.

 • NIET STAPELBAAR

  Niet stapelbaar betekent dat 2 zendingen niet op elkaar kunnen worden gestapeld. Deze categorie omvat pakketten waarop beperkt andere pakketten mogen worden opgestapeld, of waarop niets mag worden gestapeld, zoals bijvoorbeeld kegelvormige pallets. Dergelijke zendingen voorkomen een efficiënt gebruik van de vervoerscapaciteit en de behandeling ervan vereist bovendien extra tijd. Als dit van toepassing is op uw zending, gelieve dan bij uw keuze tijdens het boekingsproces “niet stapelbaar” te selecteren.

 • NIET AFGEHAALD

  Een zending die ondanks diverse meldingen niet werd afgehaald. Een klacht over een zending kan pas plaatsvinden, zodra de zending in de handen van een vervoersdienst ligt. Een niet afgehaalde zending kan dus geen aanleiding geven tot een klacht. Elke dienstverlener legt expliciet in zijn algemene voorwaarden vast dat afhalingen niet gegarandeerd worden. Er is enkel een garantie van levering – dit echter ook alleen voor individuele dienstensoorten.

 • NEUTRALE VERZENDING

  Een neutrale verzending wilt zeggen dat op de vrachtbrief niet het fysieke afhaaladres wordt vermeld. Neem contact op met uw persoonlijke klantenadviseur indien u meer info wilt over deze functie.

 • OPVOLGING VAN VERZENDING

  Zie ook: Track and trace. U kunt uw zendingen volgen in het LetMeShip-archief, op onze startpagina of rechtstreeks bij de dienstverlener op de website. Mocht de status van de zending onduidelijk zijn, helpen wij u natuurlijk graag verder. Met behulp van de “track and trace”-functie, ook wel Tracking genoemd, kunt u de status van uw zending controleren. Om dat te doen voert u gewoon het bestel- of pakketnummer in het zoekveld in. Lees ook de veelgestelde vragen voor de opvolging van verzendingen.

 • OMTREKMAAT

  De omtrekmaat is de maateenheid waarmee de maximaal toegestane grootte van pakketten wordt aangegeven.

  Deze wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 1 x langste zijde + 2 x breedte + 2 x hoogte.

 • ONTVANGSTVERKLARING

  Om bij verzendingen in een ander land van de EU vrijgesteld te worden van BTW, moeten bedrijven door middel van een ontvangstverklaring aantonen dat de zending binnen de interne markt vervoerd werd.

 • PAKBON

  Een pakbon geeft informatie over de inhoud van een zending en over de geleverde hoeveelheid. De pakbon van een zending kan door de verzender worden bijgevoegd en dient als bewijs dat een zending is afgeleverd.

 • PAKKET

  Een pakket is een zending die in een rechthoekige kartonnen doos wordt verpakt en die doos mag bepaalde maximale afmetingen en gewichten niet overschrijden.

 • PAKKETSHOP

  Zie ook: Access Point. Een pakketshop is een verzamelpunt voor pakketzendingen. Vaak zijn deze shops geïntegreerd in winkels, benzinestations of kiosken met gemakkelijke openingstijden.

 • PALLETS

  Hierbij gaat het alleen maar om een verpakkingsvorm.

  Er bestaan normaal gezien geen afzonderlijke verzendservices die bij de koerier daadwerkelijk “Pallets” heten.

 • PICK UP-ADRES

  Zie ook: afhaaladres. Adres waar een zending wordt afgehaald. De vrachtbrief wordt naar dit adres gestuurd (gemaild). Bij import en derdelandsverzending in het buitenland – in dit geval gaat de vrachtbrief naar de verzender.

 • PICK UP-VERGOEDING

  Hier gaat het om een speciale vergoeding die voor een afhaling aangerekend wordt.

 • PICK UP-NUMMER

  Een Pick Up-nummer is een referentienummer voor de afhaling dat door de dienstverlener wordt aangemaakt.

 • POD

  Bewijs van levering, zie ook: bewijs van levering. Het bewijs van levering wordt afgegeven door de transportdienstverleners; dit bewijs wordt bij de aflevering van de goederen voor ontvangst getekend door de ontvanger. Bovendien moeten duidelijke defecten van de goederen bij de levering door de ontvanger op het bewijs van levering worden vermeld, voor eventuele schadevorderingen bij de koerier. U kunt POD’s bij onze klantendienst aanvragen.

 • PREFERENTIEEL BEWIJS

  Een preferentieel bewijs waarborgt douanerechtpreferenties, zoals een korting of een vrijstelling. Met een preferentieel bewijs wordt de oorsprong van goederen bewezen. De Europese Gemeenschap onderhoudt met verschillende landen zogenaamde preferentiële overeenkomsten. Bij het exporteren naar één van die landen worden er met een preferentieel bewijs beperkte of geen douanerechten aangerekend. Hier vindt u informatie over de verschillende vormen van het preferentieel bewijs.

 • PROACTIEVE TRACKING

  E-mail-meldingen over de tracking-status aan één of meerdere e-mailadressen van uw keuze.

 • PROFORMA-FACTUUR

  Een proforma-factuur is een bewijs voor goederen die geen commerciële waarde hebben. Bij export wordt de waarde van de goederen met een proforma-factuur aan de douaneautoriteiten aangetoond. U moet een waarde opgeven met een vermelding zoals bijvoorbeeld “Zending van geschenk – waarde enkel voor douanedoeleinden”. De opstelling komt overeen met die van de handelsfactuur.

 • REFERENTIEVELDEN

  U kunt tot 4 referentienummers krijgen.

  Laat het ons dan gewoon even weten – deze referentienummers kunnen individueel worden benoemd en worden dan op uw rekening vermeld.

 • RETOURZENDINGEN

  Bij retourzendingen worden zendingen teruggehaald en vervolgens teruggestuurd naar de verzender. Professionele pakketverzenders starten de retouropdracht van pakketten tot 31,5 kg met een paar klikken in het retourbeheer.

 • SPECIALE VERZENDING

  Met speciale transporten worden goederen vervoerd die bijzondere eisen stellen aan het transport. Deze eisen kunnen speciale transportmiddelen vereisen, zoals laders of aanhangwagens, of een bepaalde behandeling, zoals koeling of markering. Speciaal vervoer is bijvoorbeeld het vervoer van zware lasten en gevaarlijke goederen.

 • STANDAARDVERZENDING

  Standaardverzending is zowel nationaal als internationaal mogelijk. Internationale standaardzendingen kunnen dezelfde dag nog worden afgehaald, nationale standaardzendingen worden over het algemeen de volgende werkdag geboekt, indien er geen dagelijkse afhaling bestaat. Houd er rekening mee dat bij de standaardverzending geen klachten inzake de duur van de verzending kunnen worden ingediend!

 • STANDAARD AFHAALADRES

  Een afhaaladres dat standaard vastligt.

 • SERVICECORRECTIE

  Een servicecorrectie gebeurt indien de dienstverlener vaststelt, dat het bij de reeds geboekte zending om een andere soort dienst gaat dan aangegeven (bijvoorbeeld een zending van documenten is eigenlijk een pakketzending).

 • STAPELBAAR

  Zendingen zijn stapelbaar indien ze op elkaar kunnen worden gestapeld. Als dat niet het geval is, moet u bij het boeken “niet stapelbaar” aanklikken.

 • STANDAARD PALLETS

  Kies de service “standaard pallets” indien u zeer grote zendingen die niet onder tijdsdruk staan, wilt verzenden.

  Een zending wordt als pallet beschouwd, indien de zending op één pallet verpakt is. Organisatorisch houdt een palletzending in, dat de vervoerder bij de afhaling van zijn zending een laadhulp en/of een bepaald voertuig moet gebruiken.

  Bij pallets wordt er een onderscheid gemaakt tussen stapelbare en niet-stapelbare pallets – gelieve daar bij het boeken rekening mee te houden!

  Houd er bovendien rekening mee, dat bij de standaardverzending geen klachten inzake de duur van de verzending kunnen worden ingediend!

 • SAMEDAY

  Hier wordt ook naar verwezen met de term “direct vervoer”. Met direct vervoer, ook direct verkeer genoemd, wordt bedoeld: het transport van goederen tussen het afhaal- en afleveradres zonder dat er een wissel van vervoermiddel plaatsvindt. Aangezien er geen vreemde zendingen worden toegelaten, kan een direct vrachtvervoer volgens individuele specificaties en zonder tijdverlies worden uitgevoerd.

 • TRANSPORTVERZEKERING

  Met een transportverzekering worden zendingen oftewel goederen tijdens het transport verzekerd. Deze verzekering biedt u financiële bescherming tegen schade of verlies. Meer informatie over de transportverzekeringen van alle individuele diensten kunt u in uw persoonlijke account vinden.

 • TRACK AND TRACE

  Zie ook: Opvolging van zendingen. Onder “Tracking”, oftewel opvolging van zendingen, verstaat men een IT-gebaseerd systeem voor het opvolgen van zendingen. Met het bestelnummer kunt u de huidige status van uw zending achterhalen. Om dat te doen voert u gewoon het bestel- of pakketnummer van uw zending in het zoekveld van de Tracking in.

 • UITGESTELDE BETAALACCOUNTS

  Rekeningnummer dat wordt toegewezen aan een speciaal klantnummer – op deze rekening wordt er geld gestort voor invoerrechten.

  Aangezien we meerdere klanten hebben, is het bij LetMeShip niet mogelijk om dat te boeken op onze klantnummers. De berekening van de invoerrechten gebeurt tegen overlegging van een factuur.

 • UGD

  UGD is de afkorting voor uitvoergeleidedocument. Bij het verzenden van goederen naar een land buiten de EU, moet u  vanaf een waarde van 1.000 Euro een uitvoeraangifte uitvoeren. De aangifte bestaat uit verschillende formulieren die bij het bevoegde douanekantoor moeten worden ingediend.

 • UITVOERAANGIFTE

  Vanaf een waarde van 1000 Euro moet er bij verzending naar een land buiten de EU onvoorwaardelijk een uitvoeraangifte worden opgesteld. De aangifte bestaat uit verschillende formulieren die bij het bevoegde douanekantoor moeten worden ingediend.

 • VRACHTBRIEF

  De vrachtbrief, ook wel “het papier dat de goederen vergezelt” genoemd, is een document afgegeven door de verzender of de bezorgdienst dat bij de vracht wordt gevoegd.

 • VERANTWOORDELIJKE PERSOON

  Hoofdcontactpersoon van een klantenaccount, de beheerder.

 • VERPAKKINGSAFMETINGEN

  Bij een verzending dient u absoluut de afmetingen van uw pakket door te geven.

  Op basis van de afmetingen wordt er een volumegewicht berekend. Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het gewogen en het volumegewicht. Het hogere van beide gewichten wordt u in rekening gebracht.

 • VRACHT

  Met de vracht bedoelt men de te transporteren lading. Afhankelijk van het vervoermiddel wordt er een onderscheid gemaakt tussen het transport over land, luchtvracht en zeevracht. Bovendien wordt de term “vracht” ook gebruikt voor de betaling, oftewel de transportkosten.

 • VERPAKKINGSEENHEID

  Een verpakkingseenheid is een transporteenheid.

  Verschillende pakketten die niet individueel maar wel samen op één pallet worden vervoerd, vormen een verpakkingseenheid. Twee individuele pakketten tellen daarentegen als twee verpakkingseenheden. Voor elke verpakkingseenheid is een apart vervoersdocument vereist.

   

 • VOLUMINEUZE GOEDEREN

  Volumineuze goederen zijn goederen die niet in rechthoekige kartonnen verpakt zijn. Het kan gaan om ronde, onregelmatige zendingen, zendingen die met karton omwikkelt zijn of zendingen die met hout, kunststof, textiel of metaal verpakt zijn. Houd er rekening mee dat de verzendkosten voor volumineuze goederen hoger liggen dan voor rechthoekige in karton verpakte pakketzendingen. U kunt volumineuze goederen aanvragen onder “Speciale verzending”.

 • VERKLARING VAN OORSPRONG

  De verklaring van oorsprong behoort tot de preferentiële bewijzen. Bij de invoer van goederen met een waarde tot 6.000 Euro wordt door de douaneautoriteiten van bepaalde landen een verklaring van oorsprong geëist. Bij het exporteren naar landen waarvoor een preferentiële overeenkomst bestaat, worden er met een verklaring van oorsprong beperkte of geen douanerechten aangerekend.

 • VERZENDKOSTENCALCULATOR

  Met de verzendkostencalculator kunt u de kosten voor uw zending in enkele seconden berekenen. U ontvangt een volledige prijstransparantie, alsook een overzicht van alle toeslagen of eventuele extra kosten. Gelieve ervoor te zorgen dat u de details van de zending correct invoert, zodat uw prijs zo nauwkeurig mogelijk kan worden berekend.

 • VERZENDER

  Degene die de opdracht boekt. Hij ontvangt de boekingsbevestiging. De verzender hoeft niet noodzakelijkerwijs ook de afzender te zijn.

 • WAARDE VAN DE GOEDEREN

  Dit bedrag kan verzekerd zijn en moet zeker overeenstemmen met de waarde van de goederen op de proforma- of handelsfactuur. Hier vindt u alle informatie over de transportverzekering.

 • WERKDAGEN

  Bij de berekening van de afhaling en de looptijd gelden uitsluitend de weekdagen van maandag tot en met vrijdag als werkdagen. Een uitzondering hierop is de afhaling en levering op zaterdag bij express-verzending.

This site is registered on wpml.org as a development site.