INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gegevensbescherming

Zorgvuldigheid en transparantie vormen de basis voor een vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten. Daarom informeren wij u over hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u de rechten kunt uitoefenen die u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming toekomen. Welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel, kan afhangen van het contactkanaal of het bestaan van een contractuele relatie.

We hebben verschillende categorieën voor je gemaakt. Zo kun je met één klik de sectie lezen die je interesseert. In principe geldt het volgende:

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming?

De verantwoordelijke persoon is:

ITA Logistique SPRL
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles

Vertegenwoordigd door Mark Winkelmann, directeur.

2. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:


Dr. Klaus zu Hoene – intersoft consulting services AG
Functionaris voor de gegevensbescherming
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg
Datenschutz@letmeship.com

3. Gegevensverwerking op onze website en andere online aanbiedingen

Wanneer onze website wordt bezocht, worden logbestanden aangemaakt om fouten en beveiligingsincidenten te analyseren. Deze worden slechts enkele dagen tot weken bewaard en worden daarna automatisch verwijderd. Dit is in ons belang om de veilige en betrouwbare werking van de website en onze IT-systemen te garanderen.

We gebruiken een externe serviceprovider om onze website te hosten. De logbestanden worden daar opgeslagen.

We gebruiken cookies op onze websites om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk om de browser duidelijk te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze diensten voor u voortdurend aangenamer en persoonlijker te maken.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. In uw cookie-instellingen in de footer (onderaan de website) hebt u ook de mogelijkheid om zelf te bepalen welke cookies die niet “technisch noodzakelijk” zijn u wilt accepteren en welke niet.

U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen en ook eerder geactiveerde cookies op elk gewenst moment deactiveren door de afzonderlijke cookiegroepen, bijv. “Functioneel”, “Statistieken” of “Marketing”, te deselecteren en zo uw toestemming in te trekken. Dit maakt het gebruik van cookies transparant voor u. Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van bepaalde cookies of het volledig deactiveren van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Voor zover het gebruik van cookies technisch noodzakelijk is voor het functioneren van onze website, is het gebruik van cookies toegestaan zonder toestemming van de bezoeker van de website. Wij gebruiken echter ook cookies van derden om u speciale functies en inhoud aan te bieden en voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor dergelijke niet-essentiële cookies is de toestemming van de websitebezoeker vereist in overeenstemming met § 25 para. 1 TTDSG in combinatie met art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies en de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer.

Als u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens verwerkt om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen op basis van art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. f) GDPR en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich kan registreren met behulp van e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.
Als u geen toestemming geeft, kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief sturen. Geautomatiseerde besluitvorming wordt niet uitgevoerd.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de server van de aanbieder van de verzenddienst wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden in overeenstemming met art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. f) GDPR. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt geanonimiseerd; het is niet mogelijk om uw e-mailadres te achterhalen. De evaluaties helpen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan externe derden: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn.

Wij gebruiken HubSpot als dienstverlener voor nieuwsbrieven en contactformulieren; de doorgegeven gegevens worden door HubSpot in de VS verwerkt. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, hebben we dienovereenkomstig een orderverwerkingscontract met HubSpot gesloten, dat ook de standaardcontractbepalingen van de EU bevat.

Alle informatie over de serviceprovider die we hebben geïntegreerd voor contactformulieren en nieuwsbrieven is te vinden op de website van de provider:
HubSpot Privacybeleid: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
HubSpot overeenkomst gegevensverwerking: http://legal.hubspot.com/de/dpa
HubSpot algemene voorwaarden: https://legal.hubspot.com/terms-of-service

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief of stuur een e-mail naar marketing@letmeship.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van opzegging blijft onaangetast.
Uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt en worden verwijderd uit de verzendlijst nadat u zich hebt afgemeld.

Wij bieden op onze website contactformulieren aan waarmee u contact met ons kunt opnemen. Al uw persoonlijke gegevens en andere informatie die u ons via het contactformulier op onze website verstrekt, worden alleen verzameld en verwerkt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Als u contact met ons opneemt, geeft u toestemming voor gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR.

Als u geïnteresseerd bent in een aanbod, worden uw persoonsgegevens verwerkt om een contract te initiëren in overeenstemming met art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. b) GDPR. Uw gegevens worden per e-mail via onze provider aan ons doorgegeven. Als u deze niet verstrekt, kunnen wij helaas geen contact met u opnemen en uw verzoek verwerken. Geautomatiseerde besluitvorming wordt niet uitgevoerd.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan externe derden: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn.
Wij gebruiken HubSpot als dienstverlener; de doorgestuurde gegevens worden ook verwerkt door HubSpot in de VS. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met HubSpot, dat ook de standaardcontractbepalingen van de EU bevat.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast.

Uw persoonlijke gegevens die u ons via het contactformulier meedeelt, worden door ons opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw verzoek en bewaard tot het verstrijken van de desbetreffende wettelijke termijnen.

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën kunnen integreren op onze website. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Ierland. Door gebruik te maken van Google Analytics 4 is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google Inc. in de VS en daar ingekort.

Alle persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS onder het EU-VS Data Privacy Framework op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier downloaden.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking via Google Analytics ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrondslag voor ons gebruik van Google Analytics is art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer.

 

De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies of gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren en deze te installeren.

Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, moet u zich afmelden op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming vindt u bij Google op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://policies.google.com/?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Ads, een dienst van Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna te noemen “Google”).
Wij maken gebruik van de conversie-tracking-functie, waarvoor Google Ads cookies op uw computer plaatst als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google. De gegevens die door de cookie worden verzameld zijn niet gebruikersgerelateerd en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. De gegevens worden verzameld om conversiestatistieken te maken voor klanten van Google Ads. Wij ontvangen alleen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar een website met een tag voor het bijhouden van conversies.

Het doel van de verzameling is om u gerichte reclame aan te bieden. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR en art. 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming in de zin van de TTDSG betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast.

Naast ons moet ook Google worden genoemd als ontvanger van de gegevens. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.
Toestemming is ook vereist door Google in overeenstemming met haar beleid: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.
Meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google en uw rechten als betrokkene in dit verband vindt u in het privacybeleid van Google op http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de.

Wij maken gebruik van de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met deze technologie kunnen gebruikers die onze websites en online diensten al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in wat wij aanbieden, opnieuw worden aangesproken door gerichte advertenties op de pagina’s van het Google Partner Network. De advertenties worden weergegeven met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website te analyseren en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties.

Wij gebruiken conversietracering van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS op onze website. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Op deze manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar onze website en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u het instellen van een cookie dat hiervoor nodig is, weigeren – bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die het automatisch instellen van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door op de volgende koppeling te klikken: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE om uw bezwaar kenbaar te maken. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, is te vinden op de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Gegevens worden verzameld en opgeslagen op onze website met behulp van Bing Ads-technologieën, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen als zij onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u onze website bereikt via een dergelijke advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die samen met de cookie wordt gebruikt om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat onder andere de tijd die op de website is doorgebracht, welke delen van de website zijn bezocht en welke advertentie de gebruiker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Informatie over uw identiteit wordt niet opgeslagen.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens voorkomen door het instellen van cookies uit te schakelen. Dit kan de functionaliteit van de website onder bepaalde omstandigheden beperken.

Daarnaast kan Microsoft mogelijk uw gebruiksgedrag volgen op verschillende van uw elektronische apparaten via zogenaamde cross-device tracking en is daardoor in staat om gepersonaliseerde reclame weer te geven op of in Microsoft-websites en -apps. U kunt dit gedrag uitschakelen op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in het privacybeleid van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is
gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. a GDPR.  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer.

Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal je computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Op basis van uw toestemming (met betrekking tot de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a. GDPR) HubSpot, een platform voor inbound marketing en sales. HubSpot maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt doorgaans overgebracht naar een HubSpot-server in de VS en daar opgeslagen. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. Klik hiervoor op het blauwe symbool voor gegevensbescherming linksonder op onze website en wijzig uw invoer.

HubSpot zal deze gegevens namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online aanbod en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het gebruik van internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. We gebruiken HubSpot alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door HubSpot wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een HubSpot-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van HubSpot. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in hun browsersoftware te selecteren. Meer informatie over het gebruik van gegevens door HubSpot, instel- en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden op de website van HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Video’s van Vidyard zijn geïntegreerd op deze website. De uitbater van deze videospeler is Buildscale, Inc. in Kitchener, Canada. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een Vidyard-plugin, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Vidyard-servers. De Vidyard-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Het gebruik van Vidyard is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vidyard op https://www.vidyard.com/privacy/.

Wij maken gebruik van de toestemmingsbeheerdienst  Usercentrics, van Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland (Usercentrics). Hiermee kunnen we de toestemming van websitegebruikers voor gegevensverwerking verkrijgen en beheren. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) om onze website te voorzien van diensten waarvoor toestemming is vereist, daarom is een toestemmingsbeheerdienst vereist. De volgende gegevens worden verwerkt:

Datum en tijd van toegang Browserinformatie Apparaatinformatie Geografische locatie Cookievoorkeuren URL van de bezochte pagina

De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de verwerking.

Usercentrics is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker.

De verwerking vindt plaats in de Europese Unie. Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten aanzien van Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

De gegevens worden na 3 jaar verwijderd.

Raadpleeg onze algemene informatie over het verwijderen en uitschakelen van cookies hierboven.

We willen graag in contact komen met jou en andere geïnteresseerden, klanten en gebruikers. Hiervoor gebruiken we verschillende sociale netwerken. Welke afzonderlijke sociale netwerken we gebruiken, kunt u vinden in de volgende sectie.

In de regel worden gegevens verzameld die worden gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Dergelijke gegevens omvatten de toewijzing van uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount bij het sociale netwerk of de toewijzing door middel van uw opgeslagen cookies of uw IP-adres. Dit gebeurt meestal door het aanmaken van gebruikersprofielen en de daaruit voortvloeiende interesses. Dit maakt het mogelijk om advertenties op maat weer te geven, zowel binnen als buiten het sociale netwerk. Als gevolg hiervan kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen wanneer u sociale netwerken gebruikt. We willen er echter op wijzen dat we over het algemeen geen invloed hebben op welke gegevens worden verzameld.

Via onze aanwezigheid op sociale media willen we u op de eenvoudigste en snelste manier van informatie voorzien of u de mogelijkheid bieden om dergelijke informatie te delen. Tenzij u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking op het betreffende platform, is de rechtsgrondslag daarom ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven op het betreffende platform, is uw toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR en Sectie 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming in de zin van de TTDSG betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Als u uw toestemming intrekt, ons vraagt uw gegevens te wissen of als het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is, zullen wij uw gegevens wissen, tenzij dwingende wettelijke bepalingen dit verhinderen. Cookies die door u zijn opgeslagen, blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert.

De gegevens die worden verwerkt als gevolg van uw bezoek aan onze aanwezigheid op social media websites worden geclassificeerd als gegevensverwerking geïnitieerd door ons en zijn daarom onderworpen aan gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitant van de social media website in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot die verwerkingen waarbij het doel en de middelen voor de verwerking gezamenlijk worden bepaald. Als u uw rechten als betrokkene wilt doen gelden, kunt u dit zowel tegen ons als tegen de exploitant van de socialemediawebsite doen.

Bovendien willen we u erop wijzen dat uw gegevens mogelijk ook buiten de Europese Unie worden verwerkt en dat u daarom het risico loopt dat u uw rechten niet goed kunt afdwingen.

Facebook (Link)

Op onze website maken we gebruik van een link naar onze aanwezigheid op het sociale netwerk Facebook (Facebook-fanpagina) voor interactie met Facebook-gebruikers die de fanpagina bezoeken. Voor deze Facebook fanpagina zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking met Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; hierna: “Facebook”) in overeenstemming met art. 26 van de General Data Protection Regulation (GDPR). De overeenkomst voor gezamenlijk beheer is te vinden op de volgende link https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hierbij informeren wij u over het type en de omvang van de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u onze Facebook fanpagina gebruikt.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om bezoekers een modern informatieplatform te bieden en de mogelijkheid tot interactie op Facebook. De basis voor de verwerking is daarom ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. f) GDPR. Er wordt altijd rekening gehouden met de belangen van de gebruikers. Informatie over de rechtsgrondslag voor verwerking op Facebook is te vinden op http://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases/

Wanneer u onze Facebook fanpagina bezoekt, verzamelt en verwerkt Facebook persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Een deel van deze gegevens wordt in samengevatte vorm aan ons verstrekt via de zogenaamde “Insights” (Facebook-gebruikersstatistieken). Hiervoor wordt een cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Het doel hiervan is om deze informatie op een later tijdstip opnieuw te kunnen gebruiken. De cookie blijft twee jaar actief als deze niet wordt verwijderd. Meer informatie van Facebook over het gebruik van cookies is te vinden in het cookiebeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policies/cookies/. De overdracht van deze gebruikersstatistieken vindt uitsluitend plaats in geanonimiseerde vorm en wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking op Facebook, is uw toestemming de rechtsgrondslag voor verwerking in overeenstemming met art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming in de zin van de TTDSG betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU, waarvan u hier meer informatie vindt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Als u al bent aangemeld bij Facebook via uw persoonlijke gebruikersaccount, wordt de informatie over uw bezoek aan onze website automatisch doorgestuurd naar Facebook. Facebook kan het bezoek aan de website dan aan uw account toewijzen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgestuurd en opgeslagen door Facebook, log dan uit bij uw Facebook-account.

 

LinkedIn (Link)

Op onze website gebruiken we een link naar het sociale netwerk LinkedIn, dat exclusief beheerd wordt door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland); hierna “LinkedIn” genoemd.
De link is herkenbaar aan het LinkedIn logo (geen LinkedIn plugin). Wanneer je op het LinkedIn logo klikt, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de LinkedIn servers. Als je al bij LinkedIn bent ingelogd via je persoonlijke gebruikersaccount, wordt de informatie over je bezoek aan onze website automatisch doorgestuurd naar LinkedIn. Het is dan mogelijk dat LinkedIn het bezoek aan de website aan uw account toewijst.

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking bij LinkedIn, is uw toestemming conform Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming in de zin van de TTDSG betrekking heeft op het plaatsen van cookies of toegang tot informatie op je eindapparaat, de rechtsgrondslag voor de verwerking. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU, waarvan de details hier te vinden zijn: https:
//www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs We willen erop wijzen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. De volgende link leidt naar het privacybeleid van LinkedIn: http://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn Inzicht Tag

Onze website maakt ook gebruik van Insight Tag-technologie, die exclusief wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland); hierna “LinkedIn” genoemd. Het doel van de Insight tag is om ons in staat te stellen onze campagnes te optimaliseren, websitebezoekers te retargeten en meer te weten te komen over ons doelpubliek. De LinkedIn Insight tag creëert een unieke LinkedIn browser cookie in de browser van een bezoeker en maakt het mogelijk om de volgende gegevens voor deze cookie te verzamelen: metadata zoals IP-adres, tijdstempel en pagina-events (bv. paginaweergaves). De logbestanden (d.w.z. URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en het tijdstip van toegang) worden ook door LinkedIn geregistreerd. Na zeven dagen worden de directe identificatoren van LinkedIn leden verwijderd; de overige gegevens worden gepseudonimiseerd en na 180 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar levert alleen samengevatte rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. LinkedIn leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Je hebt hier de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a) GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming in de zin van de TTDSG betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast.

Meer informatie over de LinkedIn pixel vind je op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521. Het privacybeleid van LinkedIn vind je op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU, waarvan je de details hier kunt vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

 

Instagram

Sociaal netwerk; dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy.Details Voor informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn Navigator

We maken actief gebruik van de LinkedIn Sales Navigator service van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”) om zakelijke contacten te vinden, te benaderen, te communiceren of te initiëren.

Hiervoor verwerken we de gegevens die LinkedIn aan ons verstrekt. Dit zijn meestal profielgegevens, in het bijzonder naam, bedrijf, functie in het bedrijf, werkervaring, opleiding en de activiteiten en andere contacten van het betreffende lid. Als de communicatie plaatsvindt na een actieve benadering, wordt de inhoud van deze communicatie door ons verwerkt. Het is ook mogelijk dat we deze gegevens overbrengen naar ons CRM-systeem en samenvoegen of koppelen met gegevens die daar al beschikbaar zijn.

De wettelijke basis voor het aanspreken van en communiceren met zakelijke contacten via de InMail functie van LinkedIn is de toestemming van het LinkedIn lid, voor gebruikers uit de Europese Unie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, op voorwaarde dat deze gegeven werd bij de registratie op LinkedIn. Elk lid kan zijn toestemming op elk moment intrekken door zijn communicatie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen in de gegevensbeschermingsinstellingen op https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing of door gebruik te maken van de link in elke InMail om de toestemming in te trekken. De wettelijke basis voor de verwerking van profielinformatie in de geavanceerde zoekfunctie en de vergelijking met onze CRM-gegevens en een export van LinkedIn-profielinformatie naar ons CRM is ons legitiem belang – voor gebruikers uit de Europese Unie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR – bij het effectief vinden van interessante leden als potentiële zakelijke contacten en bij het onderhouden van een CRM-systeem met correcte en volledige gegevensrecords. Als een lid ons een aanvraag stuurt of als er al een zakelijke relatie bestaat, kan de rechtsgrondslag voor gebruikers uit de Europese Unie ook Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn kan gevonden worden op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u als betrokkene de volgende rechten:

 • recht op informatie over de verwerkte gegevens en op een kopie,
 • het recht op rectificatie als we onjuiste gegevens over u verwerken,
 • een recht om gegevens te wissen, tenzij er uitzonderingen zijn waarom we de gegevens nog steeds opslaan, bijvoorbeeld vanwege bewaarplichten of verjaringstermijnen
 • een recht op beperking van de verwerking,
 • het recht om op elk moment de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking om redenen van openbaar of gerechtvaardigd belang,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken. De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Hamburg is verantwoordelijk voor ons. Als u zich echter in een andere deelstaat of niet in Duitsland bevindt, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit aldaar.

4. Gegevensverwerking van zakelijke partners

Als u een aanvraag bij ons indient, een offerte bij ons aanvraagt of een contract met ons sluit, verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om een gerechtvaardigd belang te beschermen of op basis van uw toestemming.
Afhankelijk van de rechtsgrondslag gaat het om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam, achternaam
 • Officieel adres
 • Zakelijke communicatiegegevens (telefoon, e-mailadres)
 • Contractstamgegevens, met name contractnummer, looptijd,
 • Annuleringsperiode, type contract
 • Factuurgegevens/verkoopgegevens
 • Betalingsgegevens/rekeninginformatie
 • Accountinformatie, met name registratie en logins

Bij het initiëren van contracten gebruiken we ook gegevens die ons door derden worden verstrekt. Afhankelijk van het soort contract gaat het om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Informatie over kredietwaardigheid (via kredietbureaus)

We verwerken persoonlijke gegevens die we van onze klanten ontvangen.

Of/En

We ontvangen persoonlijke gegevens van de volgende organisaties:

 • Kredietbureaus
 • Publiek toegankelijke bronnen: Handels- of verenigingsregisters, debiteurenregisters, kadasters
 • Andere bedrijven van de Groep

Websites van bedrijven

Met uw toestemming (art. 6 lid 1 a GDPR) verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden
 • Verzenden van de nieuwsbrief incl. gepersonaliseerde profilering en tracking
 • Marketing en reclame – klantprofielen maken
 • Publicatie van een klantreferentie (naam en afbeelding)

 

Voor het uitvoeren of initiëren van een contract (Art. 6 para. 1 b GDPR)

 • Contractgerelateerd contact
 • Om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden
 • Uitvoering van de verzendopdracht
 • Doorlopende klantenondersteuning, servicecentrum
 • Accountbeheer
 • Beheer van vorderingen
 • Volgen van zendingen: Levering / voltooiing zending / melding van problemen
 • Doorsturen naar de relevante dienstverlener voor contractuitvoering

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 lid 1 c GDPR)

Als bedrijf zijn we onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • Controle- en rapportageverplichtingen, zoals douaneregelgeving of de antiterrorismeregeling
 • Preventie/verdediging tegen criminele handelingen
 • IATA-richtlijnen

We verwerken je gegevens om onze legitieme belangen te beschermen (Art. 6 para. 1 f GDPR) voor de volgende doeleinden:

 • Directe reclame en markt- en opinieonderzoek
 • Optimale klantenservice/contactrelatie, ook met de contactpersonen bij onze zakenpartners
 • Optimalisatie van onze bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door het onderhouden van een database met leveranciers of potentiële klanten, ook als onderdeel van “Customer Relationship Management”;
 • Vermindering van wanbetalingsrisico’s door het raadplegen en uitwisselen van gegevens met kredietbureaus en het bepalen van scorewaarden (profilering)
 • Betwisting en verdediging van juridische claims

Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan verschillende publieke of interne instanties en externe dienstverleners.

Bedrijven binnen de Groep:

De LetMeShip Group onderhoudt een gecentraliseerd systeem voor het beheer van klantgegevens dat toegankelijk is voor medewerkers van alle aangesloten bedrijven om u het volledige scala van onze diensten vanuit één enkele bron aan te kunnen bieden. U kunt de bedrijven in de LetMeShip Group bekijken op deze link www.letmeship.com.

Externe dienstverleners

 • IT-serviceproviders (bijv. leveranciers van onderhoudsdiensten, hosting

dienstverlener)

 • Dienstverlener voor vernietiging van bestanden en gegevens
 • Diensten voor afdrukken
 • Telecommunicatie
 • Aanbieder van betalingsdiensten
 • Advies en consulting
 • Dienstverlener voor marketing of verkoop
 • Kredietbureaus
 • Erkende dealer
 • OTRS
 • i-TMS
 • Vervoerders
 • MyTNT
 • Opaal
 • Serviceprovider voor telefonische ondersteuning (callcenter)

Overheidsinstanties

Daarnaast kunnen we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere ontvangers, zoals autoriteiten om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.

 • Belastingdienst
 • Douane
 • Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het melden van schendingen van de IATA-richtlijnen

Landen buiten de Europese Unie (en de Europese Economische Ruimte “EER”) gaan anders om met de bescherming van persoonsgegevens dan landen binnen de Europese Unie. Wij maken ook gebruik van dienstverleners in derde landen buiten de Europese Unie om uw gegevens te verwerken. Er is momenteel geen besluit van de EU-Commissie dat deze derde landen over het algemeen een passend beschermingsniveau bieden.

Daarom hebben we speciale maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in derde landen net zo veilig worden verwerkt als binnen de Europese Unie. Wij sluiten met dienstverleners in derde landen standaardclausules voor gegevensbescherming af die door de Commissie van de Europese Unie zijn opgesteld. Deze clausules bieden passende garanties voor de bescherming van uw gegevens bij dienstverleners in het derde land.

Als je de bestaande garanties wilt inzien, kun je contact met ons opnemen via Datenschutz@letmeship.com.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.

Als opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens verwijderd, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan bewaarplichten onder handels- en belastingwetgeving. Hieronder vallen bewaartermijnen uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of het Duitse Belastingwetboek (AO). De bewaartermijnen zijn 10 jaar.
 • Bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens de verjaringsbepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen in sommige gevallen oplopen tot 30 jaar; de normale verjaringstermijn is drie jaar.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u als betrokkene de volgende rechten:

 • recht op informatie over de verwerkte gegevens en op een kopie,
 • het recht op rectificatie als we onjuiste gegevens over u verwerken,
 • een recht om gegevens te wissen, tenzij er nog uitzonderingen zijn waarom we de gegevens nog steeds opslaan, bijv. bewaarplichten of verjaringstermijnen
 • een recht op beperking van de verwerking,
 • het recht om op elk moment de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking om redenen van openbaar of gerechtvaardigd belang,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken. De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Hamburg is verantwoordelijk voor ons. Als u zich echter in een andere deelstaat of niet in Duitsland bevindt, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit aldaar

5. GEGEVENSVERWERKING VOOR SOLLICITATIEPROCEDURES

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Dit omvat de volgende gegevenscategorieën:

Standaard informatie

 • Stamgegevens sollicitant (voornaam, achternaam, adres, functie)
 • Kwalificatiegegevens (motivatiebrief, CV, eerdere activiteiten, beroepskwalificaties)
 • (Arbeids)referenties en certificaten (prestatiegegevens, beoordelingsgegevens, enz.)

Andere informatie

 • Vrijwillige informatie, zoals een sollicitatiefoto, informatie over een ernstige handicap of andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in uw sollicitatie.

In principe verwerken we alleen de persoonlijke gegevens die we van u ontvangen als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

In sommige gevallen ontvangen we persoonlijke gegevens van de volgende bronnen

 • Dienstverlener voor het plaatsen van sollicitanten

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Federal Data Protection Act (BDSG) en alle andere relevante wetten.

Gegevensverwerking ten behoeve van de toepassingsrelatie (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR)

Persoonsgegevens van sollicitanten kunnen worden verwerkt ten behoeve van de sollicitatieprocedure als dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie met ons.

De noodzaak en omvang van de gegevensverzameling hangt onder andere af van de functie die je wilt vervullen. Als de door u gewenste functie de uitvoering van bijzonder vertrouwelijke taken of een grotere personele en/of financiële verantwoordelijkheid met zich meebrengt, kan een uitgebreidere gegevensverzameling noodzakelijk zijn. We vragen onze sollicitanten bijvoorbeeld om een verklaring van geschiktheid voor de politie. Om de privacy van gegevens te beschermen, vindt dergelijke gegevensverwerking pas plaats nadat de selectie van sollicitanten is afgerond, vlak voordat u wordt aangenomen of pas nadat u bent aangenomen.

Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR)

Als u ons vrijwillig toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken of overdragen van bepaalde persoonlijke gegevens, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

In de volgende gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming:

 • Opname in de kandidatenpool, d.w.z. we slaan de sollicitatiedocumenten op na de huidige sollicitatieprocedure zodat ze in aanmerking kunnen worden genomen bij volgende sollicitatieprocedures.

Op basis van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR)

In bepaalde gevallen verwerken we uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen:

 • Voor de verdediging van juridische claims in procedures onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). In het geval van een juridisch geschil hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de gegevens voor bewijsdoeleinden.

Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt door onze HR-afdeling en het hoofd van de afdeling die uw functie vervult. Andere interne en externe afdelingen kunnen echter ook betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens.

Interne functies, afhankelijk van de vacature

 • Personeelsafdeling
 • Teamleider
 • Geautoriseerde ondertekenaars
 • Raad van bestuur

Externe dienstverleners

 • IT-dienstverleners (bijv. leveranciers van onderhoudsdiensten, hosting-dienstverleners, HR-software)
 • Dienstverlener voor vernietiging van bestanden en gegevens

We hechten veel belang aan de verwerking van uw gegevens binnen de EU/EER. We kunnen echter gebruikmaken van serviceproviders die gegevens buiten de EU/EER verwerken. In deze gevallen zorgen we ervoor dat er bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming wordt vastgesteld dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU, voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van EU-standaardcontracten of bindende bedrijfsregels of speciale overeenkomsten waaraan het bedrijf onderworpen kan zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de beslissing over uw sollicitatie. Als er geen arbeidsrelatie tussen u en ons tot stand komt, kunnen we gegevens blijven bewaren als dit noodzakelijk is voor de verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen. In de regel worden uw gegevens binnen 8 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Als er geen arbeidsrelatie tot stand komt, maar u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te blijven opslaan, bewaren we uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt, maar maximaal voor een jaar. We kunnen uw gegevens ook langer bewaren om ons te verdedigen tegen mogelijke juridische claims als daar een specifieke reden voor is.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u als betrokkene de volgende rechten:

 • recht op informatie over de verwerkte gegevens en op een kopie,
 • het recht op rectificatie als we onjuiste gegevens over u verwerken,
 • een recht om gegevens te wissen, tenzij er uitzonderingen zijn waarom we de gegevens nog steeds opslaan, bijv. bewaarplichten of verjaringstermijnen
 • een recht op beperking van de verwerking,
 • het recht om op elk moment de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking om redenen van openbaar of gerechtvaardigd belang,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken. De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Hamburg is verantwoordelijk voor ons. Als u zich echter in een andere deelstaat of niet in Duitsland bevindt, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit aldaar