De LetMeShip Zomerloterij

Nu van 21 juli t/m 9 september 2022 – Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en WIN!

De LetMeShip Zomerloterij

Laat de warme zomeravond tot een ontspannen einde komen en win met een beetje geluk een afterwork pakket voor jou en je team. Omdat teamspirit en samenwerking tussen collega’s, zelfs buiten de dagelijkse werkomgeving, topprioriteiten zijn bij LetMeShip. Meld je aan voor de gratis LetMeShip-nieuwsbrief en je wordt automatisch ingeschreven voor de loterij.

Het hele LetMeShip-team wenst je veel succes!

Je kunt dit allemaal winnen:

WAAROM JE ZEKER ONZE NIEUWSBRIEF MOET LEZEN

  • Wij voorzien je van het laatste nieuws uit de logistieke sector
  • Wij geven tips & tricks over onze verzendsoftware
  • We delen de spannende projecten van onze klanten met je

De onderstaande deelnamevoorwaarden zijn van toepassing. Meer informatie over gegevensbescherming vind je hier.

Deel de loterij nuDeelname aan de wedstrijd van ITA Consulting GmbH, hierna ‘exploitant’ of ‘organisator’ genoemd, is gratis en is uitsluitend gebaseerd op deze deelnamevoorwaarden.

Einde loterij
De duur van de loterij is van 21.07.2022, 08:00 CEST tot 09.09.2022, 23:59 CEST. Binnen deze periode krijg je de mogelijkheid om online deel te nemen aan de loterij.

Deelname
Om deel te nemen aan de loterij, is het noodzakelijk om te registeren voor de nieuwsbrief. Deelname is alleen mogelijk binnen de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meegenomen in de trekking.

Per deelnemer kan je slechts één keer deel aan de loterij. Het is ten strengste verboden om meerdere e-mailadressen te gebruiken om de winkansen te vergroten.

Deelname aan de loterij is gratis.

In aanmerking komende personen
In aanmerking komen voor deelname zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van een product of dienst.

Als een deelnemer beperkt handelingsbekwaam is, is de toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de loterij en werknemers van de exploitant en hun familieleden komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om, naar eigen oordeel, personen uit te sluiten van deelname als er bijvoorbeeld gerechtvaardigde redenen zijn
(a) in het geval van manipulatie in verband met de toegang tot of uitvoering van de loterij, (b) in het geval van schendingen van deze Algemene Voorwaarden, (c) in het geval van oneerlijke handelingen of (d) in het geval van valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de loterij.

Winnen, bekendmaking en verzenden van de prijs
De volgende prijzen worden uitgereikt:
#WIN 1 # (1 after-work pakket inclusief lokale drank- en snackselectie)
#WIN 2# (3 originele LetMeShip waterflessen)
#WIN 3# (3 originele LetMeShip t-shirts)”

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door een willekeurige trekking onder alle deelnemers.
De winnaars van de verloting worden tijdig via een aparte e-mail op de hoogte gebracht van de prijs.
De prijs wordt alleen overhandigd aan de winnaar. Een uitwisseling, een zelfinzameling en een contante betaling van de prijs zijn niet mogelijk.

Eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen zijn voor rekening van de exploitant. Eventuele extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele belasting van de prijs.
Als de winnaar na twee verzoeken niet binnen een periode van drie weken reageert, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.

Beëindiging van de wedstrijd
De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor alle redenen die de wedstrijd zouden verstoren of verhinderen om te verlopen zoals gepland.

Gegevensbescherming
Persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt om deel te nemen aan de loterij. De deelnemer verzekert dat de door hem verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder voornaam, achternaam en e-mailadres naar waarheid correct zijn ingevuld.

De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden worden doorgegeven of zonder toestemming aan hen worden verstrekt voor gebruik.
De deelnemer kan zijn of haar aangegeven toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk aan marketing@letmeship.com worden toegezonden. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

Disclaimer voor sociale media
Deze actie is niet gelieerd aan Facebook, Instagram of LinkedIn en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door bovenstaande social media platforms.”
Vragen of klachten in verband met de loterij moeten aan de exploitant worden gericht. Contactmogelijkheden zijn te vinden op letmeship.com.
De door de exploitant georganiseerde loterij is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Elke juridische procedure is uitgesloten.

Scheidbaarheidsclausule
Indien enige bepaling van deze deelname voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze deelname voorwaarden. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toegestane bepaling die economisch het dichtst bij de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling komt. Hetzelfde geldt in geval van een maas in deze deelnamevoorwaarden.

Het hele LetMeShip-team wenst je veel succes!