FAQ “Tijdelijke invoer”: Wat je moet weten en naleven bij tijdelijke invoer in België

Als je goederen invoert uit een derde land die verder worden verwerkt, behandeld of hersteld in België (EU) en vervolgens opnieuw worden uitgevoerd naar een derde land, zijn invoerrechten en belastingen mogelijk niet van toepassing. Er moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en er moet een overeenkomstige toestemming van de douaneautoriteiten worden overlegd. De volgende FAQ’s ondersteunen de expeditieverantwoordelijken in bedrijven bij het soepel uitvoeren van hun verzendprocessen bij het tijdelijk importeren van goederen.

Wat betekent “tijdelijke invoer”?

Bij tijdelijke invoer worden goederen voor een korte periode, d.w.z. tijdelijk, in een land ingevoerd. Bij “tijdelijke uitvoer” verlaten goederen het douanegebied van de EU, maar het is zeker dat deze goederen binnen een bepaalde periode weer zullen worden ingevoerd. In de regel gaat het om goederen zoals tentoonstellingsartikelen, monsters van goederen of apparatuur voor reparaties of afwerking (bijv. galvaniseren) van machines of reserveonderdelen of zelfs retourzendingen.

Wat zijn de categorieën van tijdelijke invoer

Tijdelijke import wordt onderverdeeld in twee categorieën, afhankelijk van de reden van verzending. Hier moet je eerst controleren of je de producten/goederen die je importeert ongewijzigd terugstuurt (= tijdelijke invoer ongewijzigd) of dat je ze op een of andere manier wijzigt (= tijdelijke invoer gewijzigd).

Wanneer kan ik de douaneregeling tijdelijke invoer (“ongewijzigd”) gebruiken?

Als je je goederen (zoals promotiemateriaal, sportuitrusting voor wedstrijden, enz.) ongewijzigd opnieuw wilt invoeren, raden we de standaardprocedure voor tijdelijke invoer of tijdelijke toelating aan.

De regeling tijdelijke invoer maakt gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten mogelijk voor niet-Uniegoederen.

This applies only to goods which

 • bestemd zijn voor tijdelijk gebruik voor een specifiek doel in het douanegebied van de EU
 • mogen niet worden gewijzigd tijdens het gebruik in de EU
 • van meet af aan bestemd zijn voor wederuitvoer uit het douanegebied van de EU

Als je gebruik wilt maken van tijdelijke toelating, moet je de bijbehorende vergunning aanvragen de Belgische douane. Controleer welke vergunningen vereist zijn en of je de ondersteuning van een douane-expediteur nodig hebt voor de inklaring.

Wanneer u gebruik kunt maken van douaneregelingen zoals Carnet ATA of de regeling douanevervoer onder douanetoezicht (TIB) wordt hieronder uitgelegd.

Als uw goederen worden gerepareerd, gewijzigd of bewerkt, moet u de regeling actieve veredeling gebruiken.

Wanneer kan ik de douaneregeling tijdelijke invoer (“gewijzigd”) gebruiken?

Als u goederen wilt verzenden die moeten worden bewerkt, gerepareerd of aangepast, kunnen deze voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke invoer. Dit zijn met name onderdelen voor assemblage en reparatie en metalen producten.

4 Voorwaarden voor tijdelijke invoer (gewijzigd/verwerkt):

 • De goederen worden ingevoerd om gerepareerd, gewijzigd of verwerkt te worden.
 • De goederen moeten het land binnen een bepaalde termijn verlaten.
 • De goederen mogen niet worden verkocht, verhuurd of weggegeven zonder kennisgeving aan de douaneautoriteiten.
 • De geïmporteerde goederen moeten nog steeds herkenbaar zijn in de eindproducten die worden geïmporteerd.

Wat betekent “passieve veredeling”?

De regeling passieve veredeling houdt in dat goederen uit een land (Uniegoederen) tijdelijk uit het douanegebied van de Unie kunnen worden uitgevoerd om veredelingswerkzaamheden uit te voeren. Veredeling omvat de bewerking, verwerking, vernietiging of reparatie van goeder

Vaak heeft de procedure voor passieve veredeling een economische achtergrond. Het gaat om het uitbesteden van be- of verwerkingen aan een goedkoper buitenland. In tegenstelling tot actieve veredeling worden de goederen uit de Unie uit het douanegebied van de EU uitgevoerd en in verwerkte vorm weer ingevoerd. De passieve veredeling verloopt in drie fasen: Uniegoederen worden tijdelijk uit het douanegebied van de Unie uitgevoerd, ondergaan veredeling in het derde land en worden na wederinvoer in het vrije verkeer gebracht met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten.1

Om gebruik te kunnen maken van passieve veredeling heb je een vergunning nodig van de Belgische douane. Voor eenvoudige reparaties is een vereenvoudigde vergunningsprocedure mogelijk. In dit geval dient de douaneaangifte ook als aanvraag voor een vergunning.

Wat betekent “actieve veredeling” en hoe geef ik het aan?

Met de regeling actieve veredeling kunt u goederen tijdelijk vrij van rechten invoeren in het douanegebied van de Unie.

Het doel van actieve veredeling is om bedrijven in staat te stellen niet-Uniegoederen te verwerken voordat wordt besloten of de veredelde of eindproducten op de markt van de Unie moeten worden gebracht of dat de goederen opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Voor het gebruik van de douaneregeling actieve veredeling is, net als voor de regeling passieve veredeling, een vergunning nodig. Deze kan worden verleend in het kader van een formele vergunningsprocedure door het desbetreffende douanekantoor of op vereenvoudigde wijze op basis van een elektronische douaneaangifte (vereenvoudigde vergunningsprocedure).2

Hoe kan ik tijdelijke invoer (gewijzigd) aanvragen?

 • Controleer welke vergunningen vereist zijn en of je de hulp van een douane-expediteur nodig hebt.
 • Controleer welke tijdelijke vrijstelling van behandeling u nodig hebt.
 • Als u gebruik wilt maken van de regeling actieve of passieve veredeling, moet u voldoen aan de douanevereisten van het land waarnaar u de goederen wilt verzenden of van waaruit u de goederen wilt verzenden.
 • Bij passieve veredeling moet de uitvoeraangifte correct worden ingevuld. U moet ook vermelden dat de goederen bestemd zijn voor passieve veredeling.

Wat is het verschil tussen tijdelijke invoer en wederinvoer?

Wederinvoer is de wederinvoer van goederen die in het land van oorsprong zijn verkocht en uitgevoerd. Wederinvoer vindt bijna uitsluitend plaats in het geval van motorvoertuigen en farmaceutische producten. Hoewel er binnen de EU geen douanerechten verschuldigd zijn, moeten de goederen wel door de douane. Onder bepaalde voorwaarden kan herinvoer vanuit een niet-EU-land zelfs vrij van rechten blijven. De voorwaarde voor wederinvoer is dat de goederen dezelfde zijn (ongewijzigd) als toen ze werden uitgevoerd. Er moet dan bewijs worden geleverd (bijv. serie- of fabricagenummer, beschrijving van de goederen of zegel) dat de goederen echt de goederen zijn die zijn verzonden vanuit het kantoor van vertrek.

Wat is het ATA-carnet en wanneer moet ik het gebruike?

Het ATA-carnet (Admission Temporaire) wordt ook wel een paspoort voor goederen genoemd en wordt erkend in 78 landen wereldwijd. Het internationale douanedocument vergemakkelijkt de in-, uit- en doorvoer van goederen en kan worden gebruikt in plaats van de vereiste nationale douanedocumenten van het betreffende land. Het vervangt ook de zekerheid die direct aan de grens moet worden gesteld (contante betaling, bankgarantie of borgstelling) voor de rechten en heffingen die op de goederen worden geheven. Wij raden het ATA-carnet aan voor zendingen naar derde landen waar douanetoezicht zinvol is. Het is geschikt voor tijdelijke export vanuit Nederland naar de rest van de wereld (via lucht- of zeevracht). Houd er rekening mee dat het carnet ATA niet mag worden gebruikt voor goederen die bestemd zijn voor verwerking of reparatie.

Er zij op gewezen dat in het kader van de CARNET ATA-procedure vooruitbetaling van douanerechten, belastingen en vergoedingen vereist kan zijn.

Wat betekent regeling douanevervoer onder douanetoezicht (TIB)?

Bij tijdelijke invoer onder douanetoezicht moet meestal een borg worden gestort bij de douaneautoriteiten van het land waarnaar je de goederen stuurt. Dit is om ervoor te zorgen dat je de goederen weer uitvoert. Als je goederen het land verlaten, krijg je de borg terug. Als de goederen niet binnen de gestelde termijn opnieuw worden geëxporteerd, wordt de borg ingehouden. De borg (ook wel borg genoemd) is meestal het dubbele van het bedrag aan rechten en belastingen. In de VS is de betaling van de borg absoluut gebruikelijk bij het importeren van rechtenvrije goederen voor tentoonstellingsdoeleinden. De doorvoerprocedure van tijdelijke invoer onder douanetoezicht is geschikt voor de doorvoer van je goederen.

Onze tip voor de uitvoeraangifte

Gewoonlijk worden uitvoeraangiften voor de verzending van je goederen volledig afgehandeld door de toegewezen CEP-serviceverlener. Tijdelijke invoer is echter geen standaardprocedure. Daarom raden we u aan om de uitvoeraangifte voor tijdelijke invoer zelf elektronisch aan te vragen bij de douane. Het daadwerkelijke verzendproces, zodra alle door de douane vereiste documenten beschikbaar zijn, wordt vervolgens overgenomen door de CEP-serviceproviders, zoals DHL, TNT, FedEx of UPS.


Sources:

1 https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/Passive-Veredelung/passive-veredelung_node.html#:~:text=Die%20passive%20Veredelung%20l%C3%A4uft%20in,den%20zollrechtlich%20freien%20Verkehr%20%C3%BCberlassen.

2 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/what-exportation/outward-processing_de#:~:text=Passive%20Veredelung%20bedeutet%2C%20dass%20Unionswaren,der%20Union%20ausgef%C3%BChrt%20werden%20k%C3%B6nnen.