Informatie over bindende douanetarieven voor de invoer van goederen in de EU

Iedereen die goederen invoert in de EU moet in de invoeraangifte een 11-cijferige code van het douanetarief vermelden. Aan de hand van deze code kunnen onder andere het soort goederen en de toe te passen douanerechten en belastingen worden bepaald. De douanecode is cruciaal om de goederen in het juiste tarief in te delen. Het heeft daarom een directe invloed op het bedrag van de te betalen douanerechten. Het bepaalt ook welke documenten moeten worden voorgelegd bij de inklaring of quotaregels. Bij een inspectie kan een onjuiste douanetariefcode leiden tot aanzienlijke extra kosten en, in het ergste geval, boetes.

Informatie over bindende douanetarieven: waarom je die nodig hebt en wat je nog meer moet weten

Het systeem van douanetariefnummers is ontwikkeld door de Wereldhandelsorganisatie en is van toepassing in alle lidstaten. Ze bestaan uit de internationaal uniforme GS-code van zes cijfers, de gecombineerde nomenclatuur van de EG van twee cijfers, een reeks nummers van twee cijfers voor de codering van communautaire douanemaatregelen (TARIC-code) en tot slot een elfde cijfer ten behoeve van de nationale douaneautoriteiten.

Om de totale kosten van je import goed te kunnen berekenen, is het dus raadzaam om vooraf de douanetariefcode te bepalen. Een taak die zijn valkuilen kent. De Europese douane houdt een centraal register bij waarin de code kan worden opgezocht. Maar douanebeambten zijn hier niet aan gebonden en kunnen op basis van de omschrijving van de goederen tot een andere beoordeling komen.

Vooral als dezelfde goederen regelmatig worden geïmporteerd, helpt een bindende douanetariefinlichting (BTI) om je eigen kosten betrouwbaar te berekenen en tijd te besparen.

Deze FAQ legt uit wat een BTI is, wie het kan aanvragen, hoe en waar, en waar je op moet letten.


Wat houdt een BTI in?

Een bindende tariefinlichting geeft op juridisch bindende wijze aan hoe een goed vanaf de datum van geldigheid zal worden ingedeeld in het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Unie. Het is belangrijk op te merken dat de feitelijke maatregelen die voortvloeien uit het douanetarief niet het onderwerp zijn van de BTI. Als bijvoorbeeld het recht voor een tariefpost verandert nadat de BTI is verstrekt, bestaat er geen recht op het oorspronkelijke recht.

Wie kan een BTI aanvragen?

Elke rechtspersoon met een EORI-nummer.

Waar kan de BTI worden aangevraagd?

In principe bij elke douaneautoriteit binnen de Europese Unie. De douaneautoriteit van de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd of waar de BTI moet worden gebruikt, is echter verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden ingediend bij een andere douaneautoriteit dan de verantwoordelijke.

Zijn alle nationale douaneautoriteiten gebonden aan een BTI?

Het maakt niet uit in welke lidstaat de BTI is verstrekt. Alle nationale douaneautoriteiten binnen de EU zijn eraan gebonden. Ze mogen er alleen van afwijken als tijdens een controle wordt vastgesteld dat de indeling duidelijk verkeerd is of dat de zending niet de juiste goederen bevat.

Wat is er nodig om een BTI aan te vragen?

Voor elk soort goederen moet een aparte elektronische aanvraag worden ingediend. Algemene aanvragen voor verzamelingen, zendingen en dergelijke zijn niet mogelijk. Elke aanvraag moet het adres van de aanvrager bevatten, een beschrijving van de goederen en de gewenste nomenclatuur (achtcijferig, tiencijferig of elfcijferig tariefnummer). Bovendien moet elke aanvraag vergezeld gaan van monsters van de goederen. Het kan voldoende zijn om foto’s, technische tekeningen, brochures, enz. te verstrekken.

Hoeveel tijd moet ik uittrekken voor de aanvraag?

Als alle benodigde informatie en vereisten zijn verstrekt, wordt de aanvraag onderzocht en wordt de BTI meestal onmiddellijk verstrekt. Als de BTI niet binnen 120 dagen wordt verstrekt, moeten de douaneautoriteiten de aanvrager op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging en aangeven wanneer de BTI naar verwachting zal worden verstrekt.

Hoe lang is een BTI geldig?

In principe drie jaar vanaf de datum van afgifte. Aanvragers moeten er echter rekening mee houden dat bij een elfcijferige code van het douanetarief de onderverdelingen achter het achtste cijfer met de jaarwisseling kunnen veranderen. Houders van een BTI moeten de geldigheid daarom regelmatig controleren.

Wie is de houder van de BTI?

De houder is de rechtspersoon die een BTI heeft aangevraagd of namens wie deze is aangevraagd. Alleen de houder is gerechtigd om de verstrekte BTI te gebruiken.


Moeten douaneautoriteiten op de hoogte worden gesteld van een bestaande BTI in de douaneaangifte?

Ja, de douaneaangifte moet verwijzen naar een bestaande bindende tariefinlichting door het referentienummer van de BTI-beschikking te vermelden. Bovendien moet geloofwaardig worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van artikelnummers, dat de aangegeven en aangebrachte goederen daadwerkelijk de in de BTI omschreven goederen zijn. Dit doet geen afbreuk aan het recht van douaneambtenaren om de goederen te inspecteren.

Welke gevolgen kunnen worden verwacht als de aangeboden goederen niet de goederen zijn die zijn beschreven in de BTI?

In dat geval worden de goederen in het juiste douanetarief ingedeeld. Verder is het aan de douaneautoriteiten om te bepalen of er extra boetes worden opgelegd. In geval van herhaling of een duidelijke intentie om te misleiden, kan zeker een boete worden verwacht.

Kunnen BTI’s die al zijn uitgegeven worden geraadpleegd?

De EU heeft een centrale BTI-gegevensbank opgezet waar alle niet-vertrouwelijke informatie toegankelijk is. Net als de codes van het douanetarief die beschikbaar zijn bij de Europese douaneadministratie, kan de informatie in de BTI-gegevensbank alleen als leidraad worden gebruikt en is deze niet wettelijk bindend, behalve voor de houder van de betreffende BTI.

Tijd- en kostenbesparingen dankzij bindende informatie over douanetarieven

Zoals je kunt zien, biedt bindende informatie over douanetarieven een aantal voordelen voor de houder. Kosten kunnen beter worden berekend en de inklaring verloopt meestal sneller:

Tijdsbesparing

De benodigde documenten en eventuele speciale bepalingen zoals contingenten en speciale vergunningen vloeien voort uit de tariefindeling in het kader van de BTI. Documenten kunnen dus tijdig worden verkregen. Daarnaast hoeft de juiste tariefindeling niet meer bepaald te worden, wat soms tijdrovend kan zijn.

Kostenbesparingen en transparantie

Afhankelijk van de groep goederen kunnen gunstigere douanerechten worden aangevraagd als er contingenten worden aangevraagd. In ieder geval kunnen de werkelijke kosten beter van tevoren worden berekend, omdat bekend is in welk douanetarief de goederen zullen worden ingedeeld. Dit maakt het eenvoudiger om het exacte bedrag aan te betalen rechten te berekenen.

Onze logistieke experts – uw betrouwbare contactpersonen

We kunnen geen BTI voor u aanvragen, maar we kunnen u wel helpen met al uw verzend- en douanevragen – en als er problemen zijn, kunnen we ook de communicatie met de vervoerders verzorgen. Sinds 2000 ondersteunt LetMeShip kleine en middelgrote B2B-bedrijven bij het afhandelen van hun zendingen als een internationaal multi-carrier verzendplatform. De logistieke experts van onze interne klantenservice helpen u om altijd de juiste verzendoplossing te vinden en problemen tijdig te herkennen en te voorkomen.