LetMeShip ontwikkelt leiderschapstrainingsconcept voor middenkader – Deel 1

In het eerste deel van deze 3-delige blogreeks geven we je inzicht in de ontwikkeling en implementatie van de waarden en richtlijnen bij LetMeShip en waarom een eenduidige leiderschapsaanpak binnen de organisatie van fundamenteel belang is.

Gedeelde waarden en leiderschapsrichtlijnen op alle managementniveaus vormen de basis voor succesvolle bedrijfsgroei en de transformatie van LetMeShip. Tijdens de analyse van de behoeften bleek al meteen dat met name leiders in het middenkader worden uitgedaagd en ondersteuning nodig hebben bij dit veranderingsproces. Hieronder hebben we het proces geschetst van hoe deze waarden en richtlijnen zijn ontwikkeld binnen onze organisatie en hoe ze dienen als basis voor onze leiderschapstrainingsmodules.

De behoefte aan leiderschapstrainingen voor het middenkader bij LetMeShip

LetMeShip, biedt een multi-carrier verzendplatform voor B2B bedrijven met een breed scala aan diensten. Opgericht in 2000, is ons team gegroeid tot ongeveer 150 LetMeShippers en is goed op weg om te evolueren van een klein naar een middelgroot bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hamburg, Duitsland, maar LetMeShip is internationaal aanwezig met extra locaties in Frankrijk, Nederland, België, Spanje, Zwitserland en Oostenrijk. Daarom werden middenmanagers uit al deze landen betrokken bij de ontwikkeling van een leiderschapstrainingsconcept.

LetMeShip, biedt een multi-carrier verzendplatform voor B2B bedrijven met een breed scala aan diensten. Opgericht in 2000, is ons team gegroeid tot ongeveer 150 LetMeShippers en is goed op weg om te evolueren van een klein naar een middelgroot bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hamburg, Duitsland, maar LetMeShip is internationaal aanwezig met extra locaties in Frankrijk, Nederland, België, Spanje, Zwitserland en Oostenrijk. Daarom werden middenmanagers uit al deze landen betrokken bij de ontwikkeling van een leiderschapstrainingsconcept.

LetMeShip als bedrijf en haar leiderschapsstructuur

LetMeShip heeft een goed gedefinieerde managementstructuur die zowel senior als middle management omvat. Het senior management team bestaat uit C-level en director-level medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de strategische richting van het bedrijf. Zij geven leiding aan het middenmanagementteam, dat op zijn beurt de dagelijkse bedrijfsprocessen van de organisatie beheert. Het middenmanagementteam bestaat uit medewerkers op het niveau van teamleiders en afdelingshoofden. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en managen van het personeel dat de verschillende functies van de organisatie uitvoert.

Het belang van het ontwikkelen van een eenduidige benadering van leiderschap binnen de organisatie

Het ontwikkelen van een eenduidige leiderschapsaanpak binnen de organisatie is cruciaal voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en agile transformatiedoelstellingen van LetMeShip. Met een gestandaardiseerde leiderschapsstijl kan het middle management team zichzelf en hun teams beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast zou een consistente leiderschapsaanpak moeten helpen bij het opbouwen van vertrouwen en afstemming tussen teamleden, wat kan leiden tot betere samenwerking en hogere productiviteit. Verder creëert een consistente leiderschapsaanpak ook een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk begrip van leiderschapspraktijken, wat kan bijdragen tot een sterker gevoel van organisatiecultuur en -waarden. Daarom zien we de implementatie van een uitgebreid leiderschapstrainingsprogramma voor het middenkader als een krachtig instrument om het succes van de agile transformatie van LetMeShip te bevorderen.

Beoordeling van behoeften: Methoden om de behoeften van middenmanagers te beoordelen

Om de behoeften van het middenkader op het gebied van leiderschapstraining in kaart te brengen, werd een uitgebreide behoeftenevaluatie uitgevoerd. Hierbij werd het middle management gevraagd naar hun grootste pijnpunten, waar zij een gebrek aan leiderschapstools zagen en welke situaties zij als uitdagend beschouwden. Het senior management werd ook geraadpleegd over hun verwachtingen van het middle management en waar zij de grootste behoefte aan verbetering zagen. Daarnaast werd rekening gehouden met de resultaten van individuele interviews. Alle verzamelde gegevens werden geanalyseerd en kwesties werden geprioriteerd op basis van hun relevantie en belang. Dit proces hielp bij het bepalen van specifieke onderwerpen voor de trainingsmodules, de doelstellingen van de trainingen en de succescriteria. Door deze methode te gebruiken werd het trainingsprogramma doelgericht en afgestemd op zowel de specifieke behoeften van het middenkader van LetMeShip om een effectieve en waardevolle ervaring te garanderen, als op de strategie en visie van het bedrijf.

Resultaten van de behoeftenanalyse en onderwerpen voor trainingsmodules

Volgens de resultaten van de behoeftenanalyse waren “leiderschapswaarden” en “leiderschapsrichtlijnen” de meest gevraagde onderwerpen door het middenkader. In individuele gesprekken benadrukten mensen herhaaldelijk dat deze onderwerpen essentieel zijn als basis voor toekomstige trainingsprogramma’s. Bovendien benadrukten ze dat leiderschapsprincipes en -beleid door de hele organisatie moeten worden overgenomen en geïmplementeerd. Bovendien benadrukten ze dat leiderschapsprincipes en -beleid door de hele organisatie moeten worden overgenomen en geïmplementeerd. “Dialogen met werknemers” en “feedback geven en ontvangen” waren ook zeer gewaardeerde onderwerpen. Het was duidelijk dat het middle management team het belang inzag van effectieve communicatie en de noodzaak om een cultuur van constructieve feedback binnen de organisatie te creëren.