LetMeShip ontwikkelt leiderschapstrainingsconcept voor middenkader – Deel 3

In het laatste deel van de blogreeks kijken we naar het selectieproces voor aanbieders van trainingen, het gebruik van verschillende leervormen en de frequentie van onze trainingen.

We bespreken ook het belang van het evalueren van de effectiviteit van leiderschapstrainingen en hoe we feedback gebruiken om onze modules te verbeteren. Tot slot presenteren we de resultaten en bevindingen van ons proces tot nu toe en lichten we de volgende stappen toe die we hebben gepland voor het Leadership Development Program.

Selectie van opleidingsaanbieders voor de geïdentificeerde modules

Bij het selecteren van leveranciers voor onze leiderschapstrainingsmodules gebruiken we onze waarden en richtlijnen als basis voor het selecteren van trainers. We zorgen ervoor dat trainers zich identificeren met onze waarden en op de hoogte zijn van ons beleid. Aanbieders worden ook geselecteerd op basis van hun expertise in de specifieke module die we nodig hebben. Om trainers inzicht te geven in het ervaringsniveau van onze leiders, krijgen ze informatie uit evaluaties van eerdere trainingsmodules.

When selecting vendors for our leadership training modules, we use our values and guidelines as the basis for selecting trainers. We ensure that trainers identify with our values and are aware of our policies. Providers are also selected based on their expertise in the specific module we need. To give trainers insight into the experience level of our leaders, they receive information from evaluations of previous training modules.

Voor online trainingsplatforms is functionaliteit cruciaal. We zorgen ervoor dat het platform alle noodzakelijke functies biedt voor leiderschapstrainingen, zoals video- en audioconferenties, schermdeling, chatfuncties, breakoutsessies, whiteboards en het delen van documenten. We zorgen er ook voor dat het platform gebruiksvriendelijk is en gemakkelijk te navigeren. De beschikbaarheid en stabiliteit van het platform worden getest en we zorgen ervoor dat het platform uitgebreide ondersteuning en training biedt voor trainers en deelnemers.

Gebruik van verschillende trainingsvormen voor diverse ervaringen

Bij LetMeShip gebruiken we verschillende leervormen in onze leiderschapstrainingen. We begrijpen dat mensen verschillende leerstijlen en voorkeuren hebben, dus gebruiken we verschillende formats om ervoor te zorgen dat alle deelnemers de kans krijgen om te leren en te groeien. Enkele van de formats die we gebruiken zijn lezingen, groepsdiscussies, case studies, rollenspellen en e-learning. Door verschillende formats te gebruiken, kunnen we deelnemers betrekken en hen een uitgebreidere leerervaring bieden. Elke vorm heeft zijn eigen voordelen.

Groepsdiscussies stellen deelnemers bijvoorbeeld in staat om ideeën en meningen met anderen te delen, terwijl casestudies een praktisch, levensecht scenario bieden voor deelnemers om te analyseren en van te leren. Rollenspellen helpen deelnemers om hun vaardigheden te oefenen in een veilige en gecontroleerde omgeving, terwijl e-learning hen in staat stelt om in hun eigen tempo en op hun eigen tijd te leren. We gebruiken ook verschillende leervormen om verschillende leerdoelen en resultaten te ondersteunen. Door deelnemers op verschillende manieren te betrekken, kunnen we hen helpen nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven en toe te passen in verschillende contexten.

Naast het gebruik van verschillende leervormen, integreren we ook doorlopende ondersteuning en uitwisselingsvormen tussen trainingssessies om ervoor te zorgen dat deelnemers blijven oefenen en toepassen wat ze hebben geleerd. Dit helpt om het leren te consolideren en het delen van ervaringen en best practices tussen deelnemers te bevorderen. In het algemeen is onze benadering van leiderschapstraining bij LetMeShip gebaseerd op de overtuiging dat het gebruik van verschillende leervormen en doorlopende ondersteunings- en uitwisselingsvormen deelnemers kan helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om effectieve en succesvolle leiders te worden.

Trainingsschema en frequentie van modules

Ons trainingsschema bestaat uit 2 modules per semester, elk gegeven in een trainingsblok. We willen ervoor zorgen dat de trainingsfrequentie beheersbaar is en geen onnodige druk creëert door onze deelnemers tijd en ruimte te geven om het geleerde te verwerken en in praktijk te brengen. Daarnaast houden we rekening met de dagelijkse bedrijfs- en leiderschapsverantwoordelijkheden van onze deelnemers om hun werk niet te veel te verstoren.

Ons trainingsschema bestaat uit 2 modules per semester, elk gegeven in een trainingsblok. We willen ervoor zorgen dat de trainingsfrequentie beheersbaar is en geen onnodige druk creëert door onze deelnemers tijd en ruimte te geven om het geleerde te verwerken en in praktijk te brengen. Daarnaast houden we rekening met de dagelijkse bedrijfs- en leiderschapsverantwoordelijkheden van onze deelnemers om hun werk niet te veel te verstoren.

Evaluatie en iteratief proces voor moduleselectie

Onze aanpak voor het selecteren van trainingsmodules is zeer iteratief en gericht op voortdurende verbetering. Na elke training sturen we de deelnemers een evaluatieformulier met aspecten als voorbereiding, organisatie, structuur, professionaliteit, didactiek van de trainers en relevantie van de inhoud. Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om feedback en suggesties voor verbetering te geven. Daarnaast worden trainers geënquêteerd om inzicht te krijgen in hun ervaring met en tevredenheid over de trainingsmaatregelen. Vervolgens vergelijken we de resultaten met de trainingsdoelen en integreren we de bevindingen in de volgende trainingsmodule. Als er open onderwerpen zijn of als deelnemers meer informatie of input willen over een bepaald onderwerp, integreren we deze onderwerpen in formats voor het delen van informatie en bieden we aanvullende training of discussies aan.


We zijn in maart 2023 begonnen met de onderwerpen “Feedback” en “Personeelsbeoordelingen”. De kick-off dag begon met een workshop over richtlijnen, gevolgd door twee dagen face-to-face training. Van augustus 2023 tot februari 2024 zijn we van plan om de modules “Verandering” en “Tijd- en energiebeheer” als online training aan te bieden met een zelfstudiecomponent en gefaciliteerde live sessies via een online trainingsplatform genaamd troodi. De identificatie van de volgende modules is gebaseerd op de kortetermijnstrategie van het bedrijf en de behoeftenanalyse van de managers. We streven ernaar om twee modules per zes maanden aan te bieden, elk in een trainingsblok, met een balans tussen face-to-face en afstandsformats. We letten erop dat we niet te veel leerstress opbouwen, dat we de deelnemers de tijd geven om het geleerde te verwerken en dat we rekening houden met de bedrijfs- en managementverantwoordelijkheden van de managers.

Conclusies en inzichten

De ontwikkeling van de waarden en richtlijnen was een zeer uitdagend en tijdrovend proces voor zowel managers als medewerkers. Aanvankelijk verliep de deelname aan het proces traag en was er veel motivatie en herhaling nodig om de noodzaak van consistente waarden en richtlijnen vast te stellen, wat door het middenkader belangrijk werd gevonden. Het engagement van de senior managers werd echter kritisch in vraag gesteld, wat leidde tot hun deelname aan een reeks workshops om de richtlijnen te internaliseren. De feedback over de waarden en richtlijnen was zeer positief en ze worden nu regelmatig opgenomen als een fundamenteel instrument in strategiepresentaties en krijgen de nodige aandacht en belang binnen de organisatie.

De eerste iteratie van de trainingsmodules (face-to-face training) kreeg positieve feedback van ons middenkader. Aangezien deze groep echter verschillende leiderschapservaringen en culturele achtergronden heeft, werd de behoefte aan regelmatige uitwisseling en communicatie vastgesteld. Als antwoord hierop werd een Leadership Circle opgericht, die één keer per maand gedurende 1,5 uur bijeenkomt en verschillende onderwerpen behandelt die ofwel door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht, ofwel door People & Relations of externe specialisten als impulsonderwerpen worden geïntroduceerd. Daarnaast werd een jaarlijkse externe bijeenkomst voor leiders geïntroduceerd om de communicatie in stand te houden en het delen van informatie te vergemakkelijken. Het proces heeft laten zien dat de ontwikkeling van waarden en beleid evenals trainingsmodules een iteratieve aanpak vereist, geïnformeerd door regelmatige evaluaties en feedback.

In de loop van onze reis hebben we waardevolle inzichten opgedaan die ons inzicht in het implementeren van een uitgebreid programma voor leiderschapsontwikkeling hebben gevormd. Ten eerste hebben we geleerd dat dergelijke projecten tijd nodig hebben – jaren, geen weken – om de gewenste waarden en gedragingen echt in de organisatie te verankeren. Daarnaast hebben we ingezien dat een versterkt en op één lijn staand middenkader de basis vormt voor meer tevredenheid onder de medewerkers, gerichter werken en uiteindelijk succes in de organisatie. Het is duidelijk geworden dat het bevorderen van transparantie vanaf het begin en het betrekken van alle belanghebbenden van cruciaal belang zijn bij het aanpakken van culturele aspecten zoals leiderschapswaarden, om een succesvolle implementatie te garanderen. Bovendien zijn de inzet en het goede voorbeeld van het hogere management onmisbaar. Zonder hun steun wordt het bereiken van de gewenste culturele transformatie aanzienlijk moeilijker.

Tot slot hebben we ons gerealiseerd dat HR alleen niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor een dergelijk project. Het vereist de onwrikbare inzet van het managementteam en, het allerbelangrijkste, de actieve deelname en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Door deze inzichten te erkennen, zijn we beter in staat om te navigeren door de complexiteit van het succesvol implementeren van een leiderschapsontwikkelingsinitiatief dat in lijn is met onze bedrijfswaarden en dat duurzame groei stimuleert.