Brexit: VK zal vanaf 2024 een nieuw Import Controlesysteem invoeren

De Britse overheid heeft de introductie van een nieuw grenscontrolesysteem voor import uit de EU al vijf keer uitgesteld sinds de Brexit. In plaats van 31 oktober 2023 zal de overgang nu geleidelijk plaatsvinden vanaf januari 2024, om bedrijven meer tijd te geven zich voor te bereiden op de nieuwe douaneregels. Maar wat betekent het nieuwe systeem voor Belgische bedrijven en hun export naar het VK?


VK zal vanaf 2024 een nieuw Import Controlesysteem invoeren

Al sinds het einde van de Brexit-overgangsperiode op 31 december 2020 werd verwacht dat het VK volledige grenscontroles zou invoeren op import uit de EU, in wezen in overeenstemming met de bestaande regels voor import uit andere landen. Ondanks herhaalde aankondigingen is dit proces nog niet geïmplementeerd vanwege vrees voor negatieve economische gevolgen voor Britse bedrijven en verstoring van de bevoorradingsketens voor goederen. Daarom zijn, terwijl de export van goederen naar de EU sinds 2021 volledig onderworpen is aan EU-grenscontroles, dezelfde regels niet van toepassing op de import van goederen uit de EU. Met de invoering van het nieuwe Border Target Operating Model in 2023 zullen dezelfde douaneregels gelden voor alle import, ongeacht het land van herkomst. De bestaande bepalingen over het vervoer van goederen tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland blijven ongewijzigd.

Het nieuwe Border Target Operating Model

Het nieuw ontwikkelde model wordt beschouwd als de afronding van het proces dat sinds april 2022 gaande is om volledige douanecontroles in te voeren voor alle goederenverkeer met de EU. Een essentieel onderdeel zijn nieuwe vereisten om douanedocumenten in de toekomst digitaal naar de douaneautoriteiten te verzenden, met als doel processen te stroomlijnen, importcontroles te vereenvoudigen en kosten en uitgaven voor bedrijven te verminderen. Dit is vergelijkbaar met de ICS2 die aan de EU-zijde van kracht is.

Wat op dit moment van toepassing is op de import uit de EU en wat zal er veranderen?

In principe gelden dezelfde bepalingen als voor alle andere landen, met twee uitzonderingen:

  • Tot nu toe hoeven er geen samenvattende aangiften te worden ingediend.
  • Geen gezondheidscertificaten en gezondheidscontroles zijn vereist bij de import van landbouw- en voedingsproducten.

Beide vrijstellingsregels zullen worden geschrapt met het nieuwe systeem, en nieuwe aanvullende documentatie- en controleverplichtingen voor import zullen worden ingevoerd. Bovendien moet alle relevante douane-informatie in de toekomst digitaal worden overgedragen; in het geval van landbouw- en voedingsproducten via het IPAFFS-systeem (Import van producten, dieren, voedsel en diervoeders) met een termijn van 48 uur voor overleg aan de douane.

Overgang in drie stappen

De overgang naar het nieuwe systeem is gepland in drie fasen tegen het einde van 2024, een tijdschema dat als ambitieus wordt beschouwd door Britse bedrijfsvertegenwoordigers en logistieke verenigingen. En zelfs als verdere vertragingen niet kunnen worden uitgesloten, neemt de binnenlandse politieke druk op de regering toe om de kwestie af te ronden gezien de aankomende verkiezingen in 2024.

  • 31 januari 2024 – Invoering van gezondheidscertificering voor de invoer van dierlijke producten, planten, plantaardige producten en voedsel (en diervoeder) van niet-dierlijke oorsprong met een gemiddeld risico uit de EU.
  • 30 april 2024 – Invoering van documentaire en op risico gebaseerde identiteits- en fysieke controles op hoogrisico-dierlijke producten, planten, plantaardige producten en voedsel (en diervoeder) van niet-dierlijke oorsprong uit de EU.
  • 31 oktober 2024 – Invoering van samenvattende invoeraangiften voor EU-import, gelijktijdig met de introductie van een verminderde dataset voor invoer.

Nieuwe risicogroepen voor landbouw- en voedingsproducten

Bij het tweede niveau worden landbouw- en voedingsproducten ingedeeld in risicogroepen: laag, gemiddeld en hoog. De impact hangt af van het type goederen nadat ze zijn gecategoriseerd in een van deze groepen. Voor goederen met een laag risico wordt over het algemeen de invoerlast verminderd. Echter, als er een vermoeden is van verhoogd risico, kunnen inspecties worden bevolen en kunnen gezondheidscertificaten worden gevraagd. Europese bedrijven die producten uit deze categorie naar het VK exporteren, zullen daarom profiteren van de nieuwe voorschriften.

Middel- en hoogrisicogoederen zullen daarentegen onderworpen zijn aan strengere invoervoorschriften, wat de inspanning voor export naar het VK zal vergroten in vergelijking met de huidige invoervoorschriften. Middelrisicoproducten zullen niet alleen vanaf 31 januari 2024 worden onderworpen aan nieuwe gezondheidscontroles en identiteitscontroles. Importeurs zullen ook een gezondheidscertificaat moeten indienen dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst van de goederen. Deze categorie omvat met name vlees-, zuivel- en visproducten.

Individuele producten die worden beschouwd als een hoog gezondheidsrisico, worden nu al onderworpen aan gezondheids-, identiteits- en fysieke controles. Echter, de lijst van producten in deze categorie zal aanzienlijk worden uitgebreid tegen 30 april 2024.


Vorkheftruck die witte suikerzakjes
Forklift handling white sugar bags from warehouse for stuffing into container truck for export, vintage tone.

Effect op groepageverkeer voor landbouw- en voedingsproducten

Bij groepsvervoer worden verschillende producten vervoerd in een “gemengde lading”. Echter, dit vaak goedkopere en efficiëntere transport zou in de toekomst mogelijk niet langer zinvol zijn voor landbouw- en voedingsproducten. Dit komt doordat andere goederen in de lading ook getroffen zouden worden door eventuele vertragingen bij grenscontroles. Waarschijnlijk zouden transporten van goederen, vooral die behorend tot de middelhoge risicogroep, dan duurder worden.

Waar Belgische exporteurs op voorbereid moeten zijn

Of er iets verandert en wat er verandert voor exporteurs, hangt sterk af van welke producten naar het VK worden geëxporteerd. In feite zal er rechtstreeks weinig veranderen, aangezien de nieuw vereiste douanedocumenten – vooral de Samenvattende Invoeraangifte – en gezondheidsdocumenten worden opgesteld door de importeur in het VK, het transportbedrijf of namens het verantwoordelijke douanekantoor in het VK. Om echter vertragingen te voorkomen, moeten exportbedrijven ervoor zorgen dat hun handelspartners alle benodigde informatie hebben, met name over de oorsprong, het gewicht en de diersoorten of plantensoorten van de goederen. Goede coördinatie tussen de exportbedrijven en de importeur, evenals naleving van deadlines en pre-meldingsvereisten, zijn cruciaal om een succesvolle export van goederen naar het VK te waarborgen zonder problemen met betrekking tot belangrijke inbreuken.

De enige directe veranderingen zullen merkbaar zijn voor bedrijven die landbouw- en voedingsproducten uit de categorie met een gemiddeld risico naar het VK exporteren. Dit komt doordat de gezondheidscertificaten die vanaf 31 januari 2024 vereist zijn, moeten worden aangevraagd door de exporteur in het land van herkomst van de goederen bij de nationale bevoegde autoriteiten en beschikbaar moeten worden gesteld aan de Britse importeur.

In ieder geval moet de digitale meldingstermijn van 48 uur in acht worden genomen, wat betekent dat alle relevante informatie en documenten minstens 48 uur voor de presentatie van de goederen aan de Britse douane digitaal moeten worden overgedragen via de relevante systemen. Het kan daarom ook raadzaam zijn voor de exporteur om zich te registreren bij IPAFFS.

Bovendien moeten bedrijven die exportzaken doen met het VK rekening houden met vertragingen bij de grensafhandeling zodra de nieuwe regels van kracht worden, met name in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2024. Deze vertragingen kunnen gevolgen hebben voor de levertijden en mogelijk ook voor de betalingstermijnen.


Meer informatie: CEP Research, Government UK, House of Commons