Juridische informatie

Juridische informatie LetMeShip

ITA Logistiek B.V. (LetMeShip)
Amsterdamsestraatweg 15E
1411AW Naarden
Nederland
www.letmeship.com

Tel.: +31 314 788 131
info@letmeship.nl

Managing Director

Mark Winkelmann

Kamer van koophandel Doetinchem
KVK Nr:65304454
BTW Nr:NL856058257B01

Wettelijke informatie

De informatie op deze website is van algemene aard en heeft tot doel ons het geïnteresseerde publiek voor te stellen. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De hier beschikbare inhoud dient niet tot een advies of aanbeveling van een individueel geval.

De informatie op deze website zal niet leiden tot een contractuele relatie. De publicatie heeft geen juridische binding. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen de informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de correctheid, volledigheid of actualiteit.

Zou op basis van de informatie op de website een zakelijke beslissing willen nemen, wendt u zich dan altijd eerst tot een adviseur van uw keuze, waarmee uw persoonlijke situatie in ogenschouw kan worden genomen.

Deze website bevat verwijzingen naar inhoud die niet van ons afkomstig is, waarvan de samenstelling onbekend is. Wij stellen deze informatie niet beschikbaar als gebruik van onze eigen inhoud of van derden.