Barometer wereldhandelsgoederen en Europese CEP-markt vertonen licht positieve trends

De barometer van de WTO voor de handel in goederen, een voorlopende indicator voor de wereldhandel, laat een lichte opleving zien van de handel in 2023 na een stagnatie in 2022 en begin dit jaar. Hoewel het volume van de goederenhandel in het eerste kwartaal van 2023 met 1,0% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en met 0,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waarmee de neergang die in het vierde kwartaal van 2022 begon, wordt voortgezet, laat de componentindex een lichte opleving zien, met name dankzij de sterke autoproductie en stijgende export.1

Toch bleef het verhoopte wereldwijde herstel uit in 2022. Dit was deels te wijten aan economische factoren zoals hoge voedsel- en energieprijzen in verband met de oorlog in Oekraïne en een strenger monetair beleid om de inflatie te bestrijden. De wereldwijde importvraag blijft zwak en wordt gedrukt door de trage economische groei in leidende economieën zoals de Europese Unie en China.

Componentenindex positief, maar iets onder trend

Wat de WTO-componentindex betreft, liggen de gemeten waarden iets onder de trend, maar met 99,1 liggen ze boven de laatst gemeten waarde van 95,6 van mei vorig jaar. Nu de index de basiswaarde van 100 nadert, zijn er tekenen van een positieve trend in de wereldwijde handel in goederen na twee kwartalen van daling. De index voor exportorders (97,6), containervervoer (99,5), luchtvracht (97,5) en grondstoffen (99,2) steeg. Uitzonderingen waren de index voor automobielproducten (110,8), die ruim boven de trend steeg, en de index voor elektronische componenten (91,5), die onder de trend daalde.

Hoewel een duurzaam herstel niet zeker is, zijn de cijfers licht optimistisch en geven ze hoop dat de vraag op de Europese CEP-markt ook weer zal aantrekken als de handel toeneemt. Hieronder volgt een blik op de ontwikkeling van de wereldwijde, Europese en Duitse CEP-markt.

Ontwikkeling van de wereldwijde CEP-markt – status en vooruitzichten

China, de VS en Japan alleen al waren goed voor 87% van de wereldwijde pakketvolumes in 2022. China groeide slechts met 2% als gevolg van de blokkade van grote steden, terwijl de pakketvolumes in de VS met 2% daalden, als gevolg van een post-pandemische vertraging ten opzichte van de 33% groei in 2020.

De wereldwijde pakketmarkt realiseerde een sterke groei van 17% in 2019, versnelde vervolgens met 27% in 2020 en groeide met 21% naar 159 miljard pakketten in 2021, zo blijkt uit de resultaten van de index tot nu toe. In de afgelopen zeven jaar is het wereldwijde pakketvolume met 150% gestegen van 64 miljard pakketten in 2016 naar 161 miljard in 2022. De pandemie heeft de groei van het pakketvolume in 2021 versneld, met name in de online markt.2

Ontwikkeling wereldwijd pakketvolume 2020 – 2022

Jaar Aantal pakketten Pakketten per sec. Pakketten per dag
2022 161 bn 5102 441 m
2021 159 bn 5000 436 m
2020 131 bn 4160 360 m

In de afgelopen 6 jaar zijn de wereldwijde pakketvolumes altijd met dubbele cijfers gegroeid, maar Pitney Bowes voorspelt tot 2028 slechts een eencijferige groei van 6% CAGR (compound annual growth rate) als gevolg van de economische situatie.3

VOORUITZICHTEN VOOR WERELDWIJDE PAKKETVOLUMES TOT 2028

Europese CEP-markttrends 2021/20224

De Europese koeriers-, expres- en pakketmarkt (CEP) groeide sterk in 2021 toen de Covid-19 pandemie de B2C-vraag verder stimuleerde, maar is in 2022 aanzienlijk vertraagd als gevolg van talrijke uitdagingen. De Europese koeriers-, expres- en pakketmarkt (CEP) groeide sterk in 2021 toen de Covid-19 pandemie de B2C-vraag verder stimuleerde, maar is in 2022 aanzienlijk vertraagd als gevolg van talrijke uitdagingen.

In 2021 groeide de Europese pakketmarkt met +13,3% in termen van omzet en +11,6% in termen van volume, waarbij verschillende landen een groei van bijna en zelfs meer dan 20% lieten zien! In totaal heeft de CEP-markt in Europa een omvang van 88,1 miljard euro bereikt met 18.384 miljoen pakketten.

In 2021 groeide de Europese pakketmarkt met +13,3% in termen van omzet en +11,6% in termen van volume, waarbij verschillende landen een groei van bijna en zelfs meer dan 20% lieten zien! In totaal heeft de CEP-markt in Europa een omvang van 88,1 miljard euro bereikt met 18.384 miljoen pakketten.

In Europa was Italië het belangrijkste goede nieuws van 2022 met een volumestijging van 4% naar 1,5 miljard pakketten, terwijl Frankrijk stagneerde op 1,7 miljard pakketten. Daarentegen waren er scherpe dalingen in het Verenigd Koninkrijk met een daling van 5% van 5,4 miljard pakketten in 2021 naar 5,1 miljard vorig jaar en in Duitsland met 4,2 miljard pakketten vorig jaar vergeleken met 4,5 miljard in 2021.

Het B2B-segment herstelde zich in 2021 en groeide met 4,9% in volume (14,8% B2C). Hoewel er in de loop van het jaar nog steeds enkele beperkingen werden opgelegd, waren ze over het algemeen minder streng en minder beperkend voor sectoren en bedrijven. Over het algemeen zijn verschillende aanbieders van CEPdiensten en grensoverschrijdende koeriersdiensten dankzij hun B2B-activiteiten minder regressief dan bijvoorbeeld lokale postexploitanten.

Europese CEP-markt – vooruitzichten

Effigy Consulting5 verwacht een volumedaling van ongeveer -6,1% voor Europa in de eerste helft van 2022 en een daling van -3,5% voor 2022 als geheel, voornamelijk door een daling in het B2C-segment, terwijl het B2B-segment langzaam terrein herwint na de COVID-jaren, maar nog steeds een lichte negatieve groei vertoont. De inkomstentrend is echter positief en is sneller gegroeid, omdat expediteurs zich hebben gericht op zendingen met een “hoge waarde” en hun gemiddelde prijzen hebben verhoogd.6

De eerste analyse van de eerste helft van 2022 laat een aanzienlijke daling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (H1/2021).7 Het is echter belangrijk om rekening te houden met de bredere context. Begin 2021 kampten verschillende Europese landen nog met Covid-gerelateerde lockdowns, wat leidde tot een aanzienlijke groei in e-commerce.

De daling in H2/2022 ten opzichte van H2/2021 is zwakker dan de daling in H1/2022 ten opzichte van H1/2021. De algemene resultaten voor 2022 zijn daarom minder zwak dan aanvankelijk verwacht. Het jaar 2022 markeert een pauze in termen van groei met dubbele cijfers, wat te wijten is aan een post-pandemische heroriëntatie in combinatie met geopolitieke en economische uitdagingen.

Over het geheel genomen gaat de voorlopige schatting voor het volledige jaar 2022 in Europa uit van een lichte stijging van ongeveer +1,5% in omzet en een daling van ongeveer -2,8% in volume.

Europese pakketmarkt: ontwikkeling van inkomsten (grafiek 1) en pakketvolumes (grafiek 2) 2018 – 2022

De ontwikkeling van de inkomsten was beter dan die van het volume, wat vooral te danken is aan de algemene prijsverhogingen die de meeste luchtvaartmaatschappijen in de meeste landen hebben doorgevoerd, met slechts enkele uitzonderingen. De hoge inflatie, de impact van de oorlog in Oekraïne en de stijging van de energie- en brandstofkosten dwongen de luchtvaartmaatschappijen om de prijzen te verhogen, in sommige gevallen meerdere keren tijdens het jaar. In augustus 2023 noteerde de luchtvrachtsector zijn eerste jaarlijkse groei sinds februari 2022. De wereldwijde vrachtkilometers (CTK’s) stegen met 1,5% j-o-j, maar liggen nog steeds 1,3% onder het niveau van 2019.8

Een betrouwbare prognose voor de korte termijn voor de CEP-industrie en CEP logistiek is moeilijker dan normaal vanwege de sterke positieve en negatieve factoren. Ondanks de economische uitdagingen is de CEP-markt robuust gebleken. Binnen de wereldwijde handel in goederen dichten CEP dienstverleners transportgaten en zijn ze onmisbaar als het gaat om snelheid en betrouwbaarheid.


Bronnen:

1) https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/wtoi_24aug23_e.htm

2) https://www.effigy-consulting.com/global-cep-market-2021/

3) 23-mktc-03596-2023_global_parcel_shipping_index_ebook-web.pdf

4) https://www.effigy-consulting.com/european-cep-market-trends-21-22/

5) https://www.effigy-consulting.com/european-cep-market-outlook-2023-2026/

6) https://www.effigy-consulting.com/global-cep-market-2021/

7) https://www.effigy-consulting.com/2022-european-parcel-market-preliminary-estimate/

8) https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis—august-2023/