Het versterken van de veerkracht van toeleveringsketens.

Hoe kunnen bedrijven en de logistieke industrie de knelpunten in de toeleveringsketen tegengaan? We beantwoorden deze en andere vragen in onze vooruitzichten en beoordeling van de ontwikkeling van de waardeketen.

Verstoorde toeleveringsketens grootste risico voor economische groei wereldwijd. Wereldwijd beschouwt 89 procent van de bedrijven verstoorde toeleveringsketens als het grootste risico voor economische groei in het komende jaar en een half, nog voor stijgende grondstoffenprijzen en de energiecrisis.1

Nederland staat op de 12e plaats onder de EU-landen wat betreft import. Met een importverhouding van 83% in 2022 hebben problemen in de toeleveringsketen een aanzienlijke impact op de import van goederen.2 Vorig jaar waren vooral importcontainers vastgelopen in de havens omdat ze niet verder konden worden vervoerd als gevolg van een gebrek aan vrachtcapaciteit, weg- en spoorwegbouwplaatsen, slecht weer, personeelstekorten en stakingen.

In 2022 werd er voor ongeveer 898,5 miljard Amerikaanse dollars aan goederen geïmporteerd in Nederland.3 Nederland is afhankelijk van de invoer van goederen, zoals aardolie en aanverwante producten, elektrische machines, gevolgd door communicatieapparatuur, video- en audio-opname- en weergaveapparatuur.4 De moeilijkheden die worden veroorzaakt door het gebrek aan halffabricaten en grondstoffen uit het buitenland hebben de productie in bedrijven al duurder gemaakt. Daar bovenop komen gestegen vracht- en transportkosten, die extra moeten worden opgevangen. Opbrengsten dalen.

Geopolitieke uitdagingen en hun impact op mondiale toeleveringsketens.

De lijst van huidige geopolitieke uitdagingen is lang: lockdowns als gevolg van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en Israël, stakingen in de logistieke industrie, en natuurrampen zoals de tragische aardbeving in Turkije en Syrië breken al gespannen toeleveringsketens verder. De verstoringen in de wereldwijde goederenstroom als gevolg van de nauwe en soms inflexibele onderlinge afhankelijkheden wat betreft vervoersmiddelen, routes en leveranciers vormen grote uitdagingen voor de logistieke industrie en bedrijven. Naast leveringsproblemen en stijgende kosten maakt dit het ook bijna onmogelijk om het volledige leveringsproces betrouwbaar te plannen.

Als verzendpartner van B2B-bedrijven en als een essentieel onderdeel van de toeleveringsketen richten we ons voornamelijk op de volgende vragen: Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de logistieke industrie wordt geconfronteerd? Welke maatregelen kunnen bedrijven nemen om te reageren op problemen in de toeleveringsketen en zowel regionale als bovenregionale toeleveringsketens te waarborgen? Welke rol spelen CEP-dienstverleners bij het garanderen van snelle en betrouwbare levering? Hoe kan digitale transformatie bijdragen aan het beveiligen van toeleveringsketens?

Transportmanagement: de logistieke industrie lijdt onder capaciteitsknelpunten en prijsdruk.

Logistiek houdt de economie draaiende. Want als de logistiek stilvalt, staat de economie stil. Een stilstand heeft een enorme impact op zowel de logistieke sector als op bedrijven. Zonder logistiek zullen zaken variërend van energievoorzieningen en voedsel tot dringend benodigde reserveonderdelen of medicijnen bedrijven niet bereiken.

Containercongestie veroorzaakt vertragingen in de toeleveringsketen.

In de logistiek is de toeleveringsketen een netwerk van transportwijzen en -middelen dat zorgt voor de ononderbroken beweging van goederen van oorsprong naar bestemming. Als er verstoringen, onderbrekingen of zelfs een ineenstorting van de toeleveringsketen zijn, veroorzaakt dit een kettingreactie in de hele logistieke waardeketen.

Dit hebben we allemaal de afgelopen jaren moeten meemaken: Goederen stapelen zich op schepen voor containerhavens en de opslagcapaciteiten in havens en bij expediteurs bereiken hun grenzen. Dit komt doordat veel goederen tijdelijk moeten worden opgeslagen wanneer er vertragingen zijn in een deel van de toeleveringsketen. Dit leidt op zijn beurt tot vertraagd verdere transport via spoor en vrachtwagen naar het achterland. Als gevolg daarvan kunnen just-in-time leveringen een risico worden, omdat de goederen zelfs bij aankomst vertraging oplopen.

De luchtvrachtindustrie registreert een sterke prijsstijging.

Daarentegen opereert de luchtvrachtindustrie5 in een zeer competitieve prijsomgeving met stijgende brandstofprijzen en (vracht)capaciteit. De uitdaging hier is om een balans te vinden tussen langetermijn- en kortetermijncapaciteit in een volatiele marktomgeving. Er is behoefte aan een balans tussen de wensen van verladers voor kortlopende contracten aan de ene kant en de wensen van luchtvaartmaatschappijen voor langere contracten aan de andere kant. Een voortdurend probleem is ook de congestie van transportvoertuigen voor verdere transport vanuit de vrachtgebieden van luchthavens.

Personeelstekorten verhogen de druk op gespannen toeleveringsketens.

Daarnaast beïnvloeden personeelstekorten in beide sectoren de betrouwbaarheid van levertijden. Er is een tekort aan grondpersoneel voor de behandeling van luchtvracht, vliegtuigbemanning en personeel voor de bezorging. Personeelsstakingen bij vervoerders en havenarbeiders zorgen voor extra druk op de mondiale toeleveringsketens en leiden tot verhoogde prijzen voor alle transportdiensten.

Toeleveringsketens: een wereldwijde stresstest.

De markt is in overgang en blijft zeer dynamisch. Bedrijven moeten nog steeds rekening houden met mogelijke capaciteitsknelpunten en prijsschommelingen, ondanks dat de doorlooptijden op veel transportroutes onlangs weer zijn verbeterd. Transportdienstverleners en expediteurs moeten zich aanpassen aan de respectievelijke marktomstandigheden en verschillende oplossingen overwegen, zoals alternatieve transportroutes, partnerschappen of consolidatie van zendingen.

Welke maatregelen kunnen bedrijven nemen om te reageren op de problemen in de toeleveringsketen?

De problemen in de toeleveringsketen hebben bedrijven ertoe aangezet om zowel hun bedrijfsmodellen als hun (verzend)processen binnen de toeleveringsketens kritisch te bekijken. Bijvoorbeeld, in veel bedrijven worden zakelijke relaties onder de loep genomen. Bedrijven overwegen in welke doellanden ze willen investeren en met welke partners ze willen samenwerken. De belangrijkste 3 redenen om nieuwe of aanvullende leveranciers te vinden zijn kostenoptimalisatie, risicospreiding in geval van problemen, en gemakkelijker toegang tot dringend benodigde grondstoffen.

Bedrijven richten zich op leveranciersdiversificatie.

Een overweging van bedrijven in de EU is om nieuwe zakelijke partners te zoeken in Westerse landen of buurlanden. Dit vermindert de afhankelijkheid van leveranciers uit verre landen zoals de VS en China, onder andere. Met de uitbreiding van lokale productiefaciliteiten, de zogenaamde “nearshoring”, vervangen kortere afstanden nu onzekere toelevering van overzee. Met name inkopers willen goederen betrekken uit plaatsen die ook in geval van nood per spoor of over de weg bereikbaar zijn. Nederland profiteert echter vooral in de mondiale handel van China en de VS, zijn belangrijkste handelspartners naast Duitsland en België. Naast de afhankelijkheid van de belangrijkste handelspartners staat Nederland als zakelijke locatie voor zijn eigen uitdagingen, zoals hoge energiekosten, dringend benodigde investeringen in digitalisering en een aanhoudend tekort aan gekwalificeerd personeel in alle sectoren.

Hogere voorraadniveaus in magazijnen voorkomen toeleveringsknelpunten.

Toeleveringsknelpunten voor dringend benodigde reserveonderdelen en goederen hebben geleid tot een toename en vermindering van de voorraden in productiebedrijven. Dit is een ommekeer, want tot enkele jaren geleden was het motto om de voorraden en de daarmee samenhangende opslagkosten zo laag mogelijk te houden. Als gevolg van ervaring vertrouwen veel bedrijven niet langer alleen op just-in-time leveringen, maar hebben ze in plaats daarvan hun voorraden uitgebreid, en daarmee hogere opslagkosten geaccepteerd.

CEP-dienstverleners vullen verzendkloven op.

Wat betreft snelheid en betrouwbaarheid spelen CEP-dienstverleners (DHL, DPD, FedEx, UPS en vele anderen) een belangrijke rol in de stabiliteit van toeleveringsketens, met name in tijden van crisis. In plaats van grote volumes van A naar B te verzenden, zoals eerder het geval was, kan het zloog zijn voor inkopers in bedrijven om kleinere partijgroottes per pakketzending te versturen om toeleveringsknelpunten tegen te gaan. Vanwege het verzendvolume zijn ze sneller en verzekeren ze ook hun klanten van gegarandeerde doorlooptijden. Bedrijven kunnen goederen verzenden met een gewicht van 2 kg – 70 kg als pakketten, wat met name geschikt is voor monster- en deelleveringen, evenals voor dringend benodigde apparaten en reserveonderdelen. Op deze manier kunnen eventuele transportlacunes binnen de toeleveringsketen worden gedicht, doorlooptijden worden verkort en just-in-time levering alsnog worden gewaarborgd.

Een B2B verzendplatform dat alle CEP-dienstverleners in één oogopslag weergeeft, kan hierbij ondersteuning en meer flexibiliteit bieden. Hierdoor kunnen verzenders snel alternatieve transportroutes identificeren die werken en indien nodig flexibel worden omgeboekt. Hierdoor kunnen verzenders snel alternatieve transportroutes identificeren die werken en indien nodig flexibel worden omgeboekt.

Hoe kan digitale transformatie helpen bij het beveiligen van de waardeketen

Transparante samenwerking is cruciaal voor flexibele planning om kosten op de lange termijn te besparen, middelen binnen het bedrijf te minimaliseren en uiteindelijk concurrerend te blijven in een mondiale omgeving. Hiertoe is digitalisering van de toeleveringsketen en alle gerelateerde processen in transportbeheer, van inkoop tot verzending, essentieel voor meer transparantie. Diverse studies en onderzoek hebben aangetoond dat veel bedrijven van plan zijn om hun investeringen in technologie de komende 12-18 maanden te verhogen. Met de komst van digitalisering kunnen tal van processen worden geautomatiseerd, van de planning van vrachtcapaciteit, het verkrijgen van offertes en boekingen, tot documentbeheer met het oog op douaneafhandeling en verzekeringen. Bovendien kan er een directe verbinding worden gemaakt met het transportbeheer van de logistiek- of transportdienstverlener.

Transparantie in de toeleveringsketen vergroot de flexibiliteit.

Transparante samenwerking is cruciaal voor flexibele planning om kosten op de lange termijn te besparen, middelen binnen het bedrijf te minimaliseren en uiteindelijk concurrerend te blijven in een mondiale omgeving. Hiertoe is digitalisering van de toeleveringsketen en alle gerelateerde processen in transportbeheer, van inkoop tot verzending, essentieel voor meer transparantie. Diverse studies en onderzoek hebben aangetoond dat veel bedrijven van plan zijn om hun investeringen in technologie de komende 12-18 maanden te verhogen. Met de komst van digitalisering kunnen tal van processen worden geautomatiseerd, van de planning van vrachtcapaciteit, het verkrijgen van offertes en boekingen, tot documentbeheer met het oog op douaneafhandeling en verzekeringen. Bovendien kan er een directe verbinding worden gemaakt met het transportbeheer van de logistiek- of transportdienstverlener.

Problemen in de toeleveringsketen: Diversificatie en transparantie staan bovenaan de prioriteitenlijst.

Samenvattend: Bedrijven gaan op zeer verschillende manieren om met problemen in de toeleveringsketen, afhankelijk van hun branche en mogelijkheden, maar er is één ding waar iedereen het over eens is: er moeten alternatieve inkoop- en distributieconcepten worden gevonden om problemen in de toeleveringsketen te minimaliseren en de toeleveringsketens veerkrachtiger te maken.

De afgelopen jaren hebben laten zien dat naast het economische aspect van (kosten)efficiëntie, andere criteria die de veerkracht van de toeleveringsketen vergroten, nog belangrijker worden voor bedrijven: keuze en controle over leveringen, meer transparantie met betrekking tot transportkosten en betrouwbare informatie over (functionerende) verzendroutes. Investeren in de diversificatie van leveranciers, productie en transport- of verzendpartners kan bedrijven ook helpen om kostenefficiëntie vroeg te identificeren en snellere, flexibelere beslissingen te nemen.

Bronnen:

1) Capgemini Research Institute, Study: Corporate Investment 2023: Supply chains and technology ahead, 16.01.2023

2) Eurostat. (8. September, 2023). European Union: Import quotas in the member states in 2022.

3) WTO. (7. April, 2023). Netherlands: Import of goods from 2012 to 2022.

4) UN Comtrade. (3. Juni, 2023). Netherlands: Shares of the most important imported goods in total import trade in 2022.

5) Air Cargo News, Air cargo outlook: challenging market ahead, 06.022023